KRISTOVO POSLANJE

Crkva koju svijet prihvaća i odobrava u svome je proturječju jer to nije moguće. Prema Isusu, crkva koju svijet voli je od svijeta, a ne od Krista.

"Kad biste pripadali svijetu, svijet bi ljubio svoje. Budući da ne pripadate svijetu – ja vas izabrah od svijeta – zato vas svijet mrzi" (Iv 15,19).

Na moj su život vrlo utjecale stvari koje je napisao George Bowen, prezbiterijanski misionar, koji je radio u Indiji od 1848. do 1888. godine. Bowen je ostavio svako misionarsko uzdržavanje kako bi ušao u slam i živio kao ti ljudi. Živio je skromno, gotovo u siromaštvu. Međutim, zbog tog izbora, iza sebe je ostavio svjedočanstvo prave sile življenja u Kristu.

Ovaj pobožan čovjek upozorio je na dolazak antikristovog duha koji je on identificirao kao "duh modernog društva". Prema njemu, ovaj duh infiltrirat će se u protestantsku crkvu sa stavovima, metodama i moralom većega društva.


Antikristov duh nastavit će utjecati dok se društvo i crkva više neće moći razlikovati. S vremenom, svijet će izgubiti svoju mržnju za Kristovu crkvu i prave vjernike. To će zaustaviti progonstvo i crkva će biti voljena i prihvaćena od svijeta. Kad se to jednom dogodi, pisao je Bowen, antikristov duh zaposjest će prijestolje.

Prije nekoliko godina, kad su se za kršćanske humanitarne organizacije otvorila vrata u Irak, The New York Times napisao je jedan pogrdan članak. To se i moglo očekivati od jedne liberalne, sekularne tiskovine. Bili su u stanju aplaudirati distribuciji hrane u Iraku, ali ne i propovijedanju Krista.

Članak je citirao jednoga protestantskog teologa koji je bio kritičan na čitavu tu stvar. On je to potpuno osudio govoreći da bi crkva trebala voditi svoje poslove, kao da je zapravo bio posramljen što crkva evangelizira. To je svjetovan način razmišljanja!

Što se više primaknemo Kristovu poslanju – propovijedanju evanđelja – svijet će nas više prezirati.