BOG NAM POKAZUJE SVOJU LJUBAV

Vjerujem da je jedan od najvećih Božjih darova milosrđa njegovoj Crkvi njegov vjeran pastir koji nas s ljubavlju kori za naše grijehe. Znam da kao dobar pastir moram biti pažljiv s mojim tonom, ali ne mogu se ispričavati za propovijedanje istine koja osvjedočuje. Što se događa crkvi kad pastori više ne ukazuju ljudima u njihovu grješnost? Zamislite gdje bi završio kralj David da nije imao Natana kako bi mu pokazao njegovu pokvarenost (vidi 2 Sam 12).

Morate razumjeti, Natan je često vidio Davida kad se iznenada razbjesnio, tako da je bio potpuno svjestan da ga ovaj moćan kralj može bilo kad pogubiti. Natan je mogao reći: "Bit ću Davidu prijatelj. Molit ću za njega i biti ondje kad me treba, ali moram se uzdati u Duha Svetog da ga osvjedoči." Što bi se onda dogodilo?

Vjerujem da bi David bez Natanove riječi koja je osvjedočivala pao pod najgori sud poznat čovječanstvu – sud kad te Bog prepušta tvome grijehu, kad svako djelo Duha Svetog u tvom životu prestaje. Međutim, to je upravo ono što se danas događa mnogim kršćanima. Oni odabiru slušati samo blago propovijedanje koje zadovoljava tijelo. Gdje nema riječi koja osvjedočuje, tamo ne može biti svete žalosti nad grijehom. Gdje nema svete žalosti za grijeh, tamo ne može biti pokajanja. A gdje nema pokajanja, samo je otvrdnuće srca.

Apostol Pavao je pisao korintskoj crkvi: "Radujem se; ne zbog toga što ste postali žalosni, nego zbog toga što vas je ta žalost dovela k obraćenju. Vi ste se ražalostili po promisli i volji Božjoj … žalost, naime, koja je po promisli i volji Božjoj rađa spasonosno i stalno obraćenje" (2 Kor 7,9-10). Pavao je rekao da je njegov glas protiv grijeha Korinćana proizveo u njima svetu žalost koja ih je dovela do pokajanja. Zauzvrat, to je u njima proizvelo mržnju prema grijehu, sveti strah Božji i želju da žive ispravno. Međutim, to se nikada ne bi dogodilo da nije propovijedao oštru, prodornu riječ koja je osvjedočivala. 


Razlog zašto je Pavao tako snažno govorio Korinčanima bio je: "… da se vama očituje naša gorljivost za vas pred Bogom" (2 Kor 7,12). Drugim riječima: "Nisam vas pokušao obeshrabriti ili osuditi. Izložio sam vaš grijeh da vidite koliko vas ljubim i brinem se za vas. Kad Duh Sveti kuca na vaše srce, ponekad se to čini poput oštrih udaraca. Ali to vam zapravo Bog pokazuje svoju nježnu ljubav."