STVORI U MENI ČISTO SRCE

Kad ne bi bilo proroka poput Natana – s prodornom, proročkom riječi – David bi mogao završiti poput Šaula: duhovno mrtav, bez vodstva Duha Svetog, izgubivši svaku prisnost s Bogom.

Dok je slušao Natanovu ljubaznu ali oštru riječ, sjetio se vremena kad je prorok upozorio prijašnjeg kralja. David je čuo sve o upozorenju koje je prorok Samuel uputio kralju Šaulu. I čuo je za Šaulov mlaki odgovor: "Sagriješio sam." (Ne vjerujem da je Šaul vapio iz duše kao David: "Sagriješio sam protiv Gospodina!")

David je iz prve ruke vidio kobne promjene koje su snašle Šaula. Jednom pobožan, Duhom vođen kralj, neprestano je odbijao riječi opomene Duha, koje je iznio sveti prorok. Ubrzo je počeo hodati u samovolji, gorčini i pobuni. Na kraju je Duh Sveti otišao od njega: "Ti si odbacio riječ Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe, da ne budeš više kralj" (1 Sam 15,23). "Jahve je … od Šaula odstupio" (1 Sam 18,12) te je za vodstvo završio kod vračare. Priznao je: "Bog se okrenu od mene i ne odgovara mi više, ni preko proroka ni u snima. Zato sam dozvao tebe da me poučiš što da činim" (1 Sam 28,15).

David se sjetio sve mahnitosti, nakaradnosti i užasa koji su okruživali tog čovjeka koji je isključio Riječ Božju. Iznenada je istina probila njegovo vlastito srce: "Bog ne gleda tko je tko. Sagriješio sam kao i Šaul. Sad je tu drugi prorok, u drugo vrijeme, dajući mi riječ od Boga, kao što ju je Samuel dao Šaulu. O, Gospodine, sagriješio sam protiv tebe! Molim te, nemoj uzeti svoga Svetog Duha od mene, kao što si učio sa Šaulom." 


Zapisao je: "Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom … operi me … čisto srce stvori mi … Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog Duha ne uzmi od mene" (Ps 51,5-6.9.12-13).