UŽIVAJUĆI NAKLONOST SVEGA NARODA by Carter Conlon

Dopustite mi da vam danas postavim pitanje u ime Boga: Jeste li voljni ljubiti druge onako kako nam je Isus zapovjedio?

Hoćete li biti voljni otvoriti svoj dom drugima, ako je potrebno, i dati im što imate kako biste ispunili potrebe drugih u Kristovu tijelu? Hoćete li biti voljni biti posuda kroz koju će Bog dati piće nekome tko je žedan? Hranu nekome tko je gladan? Odjeću nekome tko je gol? Sklonište nekome tko je bez doma?

Nemojte me, molim vas, pogrešno razumjeti; ne predlažem da danas pozovite prodavača nekretnina, prodate svoju kuću ili stan, odete u banku da uzmete ušteđevinu i bacite sve to u vjetar. Ono što kažem je da Bog, vidjevši unaprijed dane koji su pred nama, zna što trebamo čuti i razmotriti, jer to je ono što će obilježiti pravu Crkvu Isusa Krista. Takav je bio slučaj u knjizi Djela: "Kao što su svaki dan postojano – kao po dogovoru – bili u hramu, tako su po kućama lomili kruh i zajedno uzimali hranu vesela i priprosta srca. Hvalili su Boga i zato uživali naklonost svega naroda. A Gospodin je svaki dan pripajao Crkvi one koji se spasavahu" (Dj 2,46-47). 

Kad kaže da su "uživali naklonost svega naroda", vjerujem da je to bilo točno ono što je Isus rekao svojim učenicima: "Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici" (Iv 13,35).

Posljednjih nekoliko desetljeća, mnogi su se vrlo trudili dokazati Božju nazočnost među sobom. Međutim, dokaz je upravo poslušnost ovoj novoj zapovjedi! Jezici se mogu imitirati, darovi Duha se mogu krivotvoriti, proroštvo može biti od tijela. Sve te stvari mogu biti lažne, ali prava, dobrohotna, požrtvovna ljubav jedan za drugoga ne može biti lažna – barem ne zadugo. Zbog toga, ako ljudi u svijetu vide Tijelo Kristovo kako živi u izvornom zajedništvu – snažnoj suprotnost egoističnosti i razdorima ove generacije – neće moći a da ne prizna da se to jedino može postići Duhom Božjim.

__________
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.