NE OD OVOGA SVIJETA

Isus je rekao: "Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Kad biste pripadali svijetu, svijet bi ljubio svoje. Budući da ne pripadate svijetu – ja vas izabrah od svijeta – zato vas svijet mrzi" (Iv 15,18-19).

Ovi redci udaraju u samu bit zašto smo omraženi. Kad smo bili spašeni, "izašli smo iz svijeta". I prihvatili smo naše poslanje ustrajući na tome da i drugi "izađu iz svijeta".

"Ja sam im predao riječ tvoju, i svijet ih zamrzi, jer više ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu" (Iv 17,14).

"Ne pripadate svijetu … zato (zbog toga) vas svijet mrzi" (Iv 15,19). Krist u biti govori: "Svijet vas mrzi jer sam vas pozvao iz vašega stanja. A to znači, pozvao sam vas iz njihova društva. Međutim, nisam vas samo pozvao, nego sam vas i poslao da i vi pozivate sve druge da izađu."

Protestantski antikristov duh radi kako bi spriječio ovu odvojenost kršćana od svijeta. On radi na tome da se čini kako vjernici mogu ostati u svijetu i još uvijek se smatrati kršćanima.

Možda ćete pitati: "Što točno Isus misli kad kaže 'svijet'?"

On ne govori samo o bezbožnom užitku, požudnom ludilu, pornografiji i preljubu. Ne, "svijet" o kojem Krist govori nije neki popis zlih djela. To je samo dio toga.

"Svijet" o kojem Isus govori je nespremnost predati se njegovu gospodstvu. Ukratko, svjetovnost je svaki pokušaj miješenja Krista sa samovoljom.

Vidite, kad se predamo Kristovu gospodstvu, prianjamo uz Isusa. I vođeni smo Duhom Svetim, korak po korak, u život čistoće i poštenja. Počinjemo cijeniti sveti ukor.