GOSPODIN OBEĆAVA OBNOVITI

Istina je da je kralj David snosio oštre posljedice za svoj grijeh; zapravo, sam je prorekao sud nad sobom. Rekao je proroku Natanu da bogataš koji je siromahu ukrao janje treba nadoknaditi to četiri puta (vidi 2 Sam 12,5-6). I to je bilo upravo ono što se dogodilo u Davidovu životu: dijete koje je Bat-Šeba rodila umrlo je za nekoliko dana. I tri druga Davidova sina – Amon, Abšalom i Adonija – svi su umrli tragičnom, preranom smrću. Tako je David platio za svoj grijeh s četiri svoja vlastita janjeta.

Međutim, Biblija jasno pokazuje da kad god se vratimo Gospodinu s izvornim, iskrenim pokajanjem, Bog nas obnavlja donoseći potpuno pomirenje i obnovu. Ne moramo završiti poput Šaula, silazeći u ludilo i užas. Niti trebamo "iščeznuti" iz života, iščekujući u tihoj sramoti dok nas Gospodin ne uzme kući. Naprotiv, prorok Joel nas uvjerava da Bog odmah dolazi kad se vratimo k njemu: "Razderite srca … Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali" (Jl 2,13).

Zaprepašćujuće, ali Bog nam daje ovo nevjerojatno obećanje: "Nadoknadit ću vam godine koje izjede skakavac … Jest ćete izobila, jest ćete do sita, slavit ćete ime Jahve, svojeg Boga, koji je s vama čudesno postupio. Moj se narod neće postidjeti nikad više" (Jl 2,25-26). Gospodin obećava da će sve obnoviti.

Morate razumjeti da kad je ovo proročanstvo bilo dano, Bog je već navijestio sud nad Izraelom. Ali narod se pokajao i Bog je rekao: "Sad ću učiniti divne stvari za vas. Nadoknadit ću sve što je đavao ukrao." 


Ljubljeni, Božje nježno milosrđe dopušta čak i najgorem grešniku reći: "Nisam ovisnik o drogi. Nisam alkoholičar. Nisam preljubnik. Ja sam dijete živog Boga, sa svim pravima neba u svojoj duši. Nisam više pod osudom, jer moja je prošlost potpuno iza mene. I ne moram plaćati za moje prošle grijehe, jer Isus je platio cijenu za mene. Pa još i više, rekao je da će mi sve nadoknaditi."