PRAVO EVANĐELJE

Što je pravo evanđelje Isusa Krista?

Gospodin je rekao Petru: "Ako, dakle, tko hoće ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi" (Mt 16,24).

Jasno je, pripadanje Isusovoj crkvi znači više od jednostavnog vjerovanja u njega. Mnogi kršćani danas uglavnom samo "bacaju glas za Isusa". Njihov stav je: "Glasao sam za Krista. To me čini članom njegove stranke." Ali jednom kad bace svoj glas, odlaze i zaboravljaju sve o njegovu gospodstvu nad njihovim životima. 


Isus kaže da pripadati njegovoj Crkvi znači obvezati se slijediti ga. A to uključuje život samoodricanja i uzimanja križa. "Tko ne uzme križ svoj i ne ide za mnom, nije me dostajan" (Mt 10,38).

Naš Gospodin daje jasno na znanje: "Ako ste u mojoj crkvi, onda budite pripravni trpjeti i biti progonjeni za svoju vjeru u mene. Budite pripravni odreći se svake slave, prihvaćanja i svjetovnog traženja zadovoljstva."

Činjenica je da Kristova crkva nikada nije bila priznata ili prihvaćena od svijeta i nikada neće biti. Ako živite za Isusa, nećete se morati odvajati od društva, ono će to samo učiniti za vas. Sve što morate učiniti je da živite za Isusa i otkrit ćete da ste sramoćeni, odbacivani, nazivani zlim: "… ljudi će vas zamrziti i … izopćivati, vrijeđati te odbaciti vaše ime kao zločinačko zbog Sina Čovječjega" (vidi Lk 6,22). Međutim, Isus dodaje da je to put koji vodi do pravog ispunjenja. "Tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga" (Mt 16,25). Drugim riječima: "Jedini način da nađete značenje u životu je da sve svoje prodate za mene. Tada ćete naći pravu radost, mir i zadovoljstvo." Krist nam govori: "Moja Crkva je bez mrlje i bore. Dakle, kad dođete k meni, morate biti voljni odložiti sve grijehe. Sve morate predati meni, potpuno umrijeti sebi, svakoj bezbožnoj ambiciji i svom egu. Po vjeri ćete biti zakopani sa mnom. Ali ja ću vas uskrsnuti u novi život."