NEOKALJAN U OČIMA BOŽJIM by Gary Wilkerson

Neki kršćani traže vodstvo za najmanje dnevne odluke. Ako biste htjeli znati je li da kupite novu pastu za zube, Bog bi vam rekao: "Samo vodi brigu da opereš zube svaki dan." Postoje određene stvari za koje nam ne treba njegovo izričito vodstvo, jer već znamo da ih moramo činiti onim što čitamo u njegovoj Riječi.

Nedavno sam bio u Turskoj blizu iračke granice, moleći kako bi World Challenge mogao pomoći u izbjegličkoj krizi. Ljudi su pobjegli od žestokog progonstva ISIS-a, preplavivši ono područje, ali UN nije nazočan da bi osigurao ikakav red. Potreba je ogromna dok očajni ljudi pristižu ni s čim osim s odjećom na sebi. Razgovarao sam s jednim dječakom koji je vidio kako mu je nagazna mina, koju je postavio ISIS, raznijela roditelje. Nisam mogao ni zamisliti traumu kroz koju je ovo dijete prošlo.

Na letu kući molio sam: "Gospodine, bi li ti htio da World Challenge ondje pomogne?" Odmah sam osjetio sveto osvjedočenje koje mi govori: "Zašto moliš u vezi s tim? Znaš da je potrebno pomoći!" Shvatio sam: "Dakako da bi World Challenge trebao biti ondje. Mi imamo nadu evanđelja i molit ćemo za Božja sredstva kako bismo pomogli. To je uvijek bio DNA ove službe. Hraniti gladne? Donijeti utjehu onima koji trpe? Učiniti siročadi život drukčijim? Zašto trebam moliti? Hajdemo!"

"Jer bijah gladan, i dadoste mi jesti; bijah žedan, i napojiste me; bijah putnik, i primiste me; bijah gol, i obukoste me; bijah bolestan, i pohodiste me; bijah u tamnici, i dođoste k meni" (Mt 25,35-36).

Nemojte pogrešno razumjeti, ja vjerujem u molitvu za vodstvo. Ali kako smo mi ovce Božje i poznajemo njegov glas, postoje određene stvari koje znamo činiti. Jedna od njih je ova: "Čisto i neokaljano bogoslužje pred Bogom i Ocem sastoji se u tomu: pohađati sirote i udovice u njihovoj nevolji i čuvati samoga sebe čistim od ovog svijeta" (Jak 1,27).