DOĐITE DO BOŽJE SVETE GORE

Izaija je unaprijed vidio sotonino poniženje. Isto tako, promatrao je kako je Bog oborio svu silu i ponos zlog Vrhovništva. "Ruka Jahvina na ovoj gori počiva! Moab je izgažen na svome mjestu kao što se gazi slama na buništu" (Iz 25,10).

Izaija jasno govori: sotonino poniženje događa se na gori, na mjestu molitve i štovanja, gdje se očituje Kristova nazočnost. Moab je ovdje stvaran Izraelov neprijatelj. Ali on postaje simbol koji predstavlja sve što je zlo i sotonsko.

Petar je propovijedao da se Izaijina vizija već ispunila u crkvi u Jeruzalemu. "Ali Bog je tako ispunio što bijaše unaprijed navijestio preko svih proroka da će njegov Mesija trpjeti. Dakle, obratite se i povratite se da vam se izbrišu grijesi, tako da od Gospodnje prisutnosti mognu doći vremena utjehe i da on pošalje predodređenoga vam Mesiju" (Dj 3,18-20). Petar je zaključio da ako su se proročanstva o Kristu ispunila do slova, onda će se ostvariti i sva druga proročanstva. A to uključuje vrijeme utjehe ako se boravi u Gospodnjoj nazočnosti.

Izaija govori o takvim vremenima utjehe (vidi Iz 28,12). To su vremena kad Bog odluči probuditi i iscijeliti. A on to čini ne zbog naše zasluge, nego zbog slave svoga vlastitog imena. Petar je vidio ispunjenje toga na Pentekost: Kristova nazočnost očitovala se donoseći probuđenje i osvježenje tisućama. Mnoštvo je bilo oslobođeno, uključujući čitave obitelji. Vidimo to kasnije kad je Petar donio Isusovu nazočnost u Kornelijevu kuću te je cijeli dom bio spašen.

Vjerujem da smo upravo sada na samom početku posljednjeg probuđenja. Vidjet ćemo obitelji izvedene iz ropstva. Milijunima otpadnika uklonit će se njihovo pokrivalo i zalutali sinovi i kćeri vratit će se roditeljima.

Što je naš dio? Mi moramo činiti kao Daniel kad je čitao Jeremijino proročanstvo i razabrao vrijeme: "Ja obratih svoje lice prema Gospodinu Bogu nastojeći moliti se i zaklinjati u postu, kostrijeti i pepelu" (Dn 9,3). On je činio što smo i mi pozvani činiti: doći k Božjoj svetoj gori. Neka se svaki odan sluga Isusa Krista u ovim posljednjim danima nađe tamo!