PISMO ZA PASTORA

Krist je vidio stvari u svojoj crkvi na koje je trebalo obratiti pozornost. Uputio je Ivana da zapiše njegove riječi i pošalje ih sedmorim "anđelima" crkava. To se odnosi na njegove pastore, nazivajući ih zvijezdama u njegovoj ruci (vidi Otk 1,16). On kaže Ivanu: "Ljubim te sluge. Pozvao sam ih i pomazao i sad im iznesi moje riječi za njih."

S obzirom da sam i sam pastor, moram se pitati kako bi to bilo otvoriti takvo pismo od Ivana? "Pastoru crkve u New Yorku: Ovako govori Gospodin u vezi s tvojom zajednicom." Sad zamislite kako se osjećalo onih sedmero pastora.

Primjerice, uzmite pastora u Efezu (vidi Otk 2,1-11). Dok čita Ivanovo pismo, vidi kako se Krist raduje nad svojom crkvom. Gospodin pohvaljuje Efežane za njihov rad i trud, postojanost i moć rasuđivanja. Mrzili su zlo i pristajali uz Kristovu stvar. Kroz godine, nikada nisu prestali činiti dobra djela. Ovaj se pastor divi onome što čita i misli: "O, Gospodin je zadovoljan s nama! Ovo je pismo pohvale."

Ali dok čita dalje, dolazi do ovih oštrih riječi: "Ali imam protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio" (Otk 2,4). Isus upozorava pastora: "Prema tome, sjeti se odakle si pao, obrati se i opet počni činiti prva djela! Inače, ako se ne obratiš, doći ću k tebi i ukloniti tvoj svijećnjak" (Otk 2,5).

Vjerojatno je efeški pastor bio prestravljen. Misli: "Obratiti se? Ili će ukloniti naše svjedočanstvo? Kako bi to moglo biti? Mi smo vjernici saveza. Opravdani smo po vjeri. Činimo dobra djela i brižni smo. Sad bismo se trebali vratiti i biti kao što smo bili na početku? Što to znači? Kako bi to mogao govoriti Isus? Kako bih mogao uopće takvo pismo pročitati svojoj zajednici?"

Znajte, ove riječi upućene su pobožnoj zajednici. Dakle, ovo je morala biti duboko ozbiljna stvar u očima Gospodnjim. Inače, zašto bi tako ispitivački govorio takvom blistavom primjeru crkve? On govori pastoru: "Tvoja ljubav za mene nije što je jednom bila. Zanemario si zajedništvo sa mnom. Obrati se!"

Isus daje jasno na znanje da sve to ima veze s njegovom nazočnošću. Da, Efežani su se marljivo trudili čineći dobra djela, ali više nisu bili prisni s Gospodinom.