ČUDA ZA BOŽJE LJUDE POSLJEDNJEG VREMENA

"Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode" (Iz 25,7).

Tu su dva veličanstvena proročanstva, od kojih se prvo odnosi na Židove. Zastor o kojem ovdje Izaija govori je duhovna sljepoća koja zastire srca Židova sve od Mojsijeva vremena. Apostol Pavao govori o kraju te sljepoće:

"Kad se Izrael obrati Gospodinu, dignut će se pokrivalo" (2 Kor 3,16)."Otvrdnuće (sljepoća) jednog dijela Izraela traje dok pogani ne uđu u punom broju … Od Siona će doći Osloboditelj; on će udaljiti bezbožnost od Jakova" (Rim 11,25-26).

Pavao je vjerovao da je Izaija prorokovao o Izraelu – da će Osloboditelj raskinuti njihovo pokrivalo sljepoće. Židovski ostatak obratit će se Gospodinu i postići njegovo milosrđe (vidi Rim 11,30). Ljubljeni, ovo proročanstvo ispunjava se upravo sada. Širom svijeta, oči Židova otvaraju se za Krista. Jedan sekularni časopis izvještava da Židovi sad imaju nov pogled na Isusa. To je sve što je potrebno – samo jedan pogled.

Ali Izaijino proročanstvo isto tako ima drugo značenje, koje je u vezi s vašom neposrednom obitelji. Ono se odnosi na svakog supružnika, svako dijete, svakog člana obitelji koji ima pokrivalo duhovne sljepoće koje je preko njega bacio sotona. Primam mnoga pisma roditelja koji pišu o svojoj djeci koju je zaslijepio neprijatelj. Odgojili su svoju djecu u kršćanskom okruženju, ali sad su zbunjeni i smeteni govoreći: "Ne razumijem što se događa. Oni jednostavno ne vjeruju. Što god kažem, ništa ne prodire do njih."

Pavao kaže da je te mlade zaslijepio bog ovoga svijeta. Izgubili su vjeru jer im je neprijatelj zapriječio svjetlo evanđelja. Zbog toga ni od kakve je koristi da roditelj pokuša pogledati dublje kako bi vidio razlog koji je iza toga. Sve je to sotonino djelo. On želi zadržati to dijete vezano, zbunjeno i u grijehu. Ovaj problem ne može se riješiti savjetovanjem, propovijedanjem ili roditeljskom strategijom. Tu je potrebno čudo, jasno i jednostavno. 


Naša bitka mora se voditi u Duhu. Na kraju krajeva, mi se borimo protiv duha boga ovoga svijeta. A na toga zlog duha utječe jedino naša gozba na gori. To zahtjeva takvu Kristovu nazočnost u našim životima kao što je nikada nismo poznavali. Jedino će očitovanje Isusove stvarnosti rastaliti sotonine okove poput voska, tako da više nemaju snagu na našim ljubljenima.