DOBROHOTNA LJUBAV by Carter Conlon

Nakon što se triput odrekao Isusa – upravo kao što mu je Gospodin rekao – Petar je morao shvatiti kako nije moguće biti poslušan Gospodnjim zapovijedima u vlastitoj snazi. Isus je rekao učenicima: "Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici" (Iv 13,34-35).

Tek je na dan Pentekosta, kad je Duh Sveti sišao na sto dvadeset učenika u gornjoj sobi, Petar konačno došao na to mjesto na kojem je bio u stanju slijediti te riječi. Iznenada je dojurio na tržnicu i neustrašivo počeo govoriti onom mnoštvu žednom krvi. Sad je primio snagu od Duha Božjeg da se preda za druge – čak za one koji su se odupirali vlastitom spasenju. To je doista bio divan trenutak.

Kad činimo stvari na Božji način, Bog je naš snabdjevač i ispunjava naše potrebe. Biblija nam govori da "oni rado primiše njegovu riječ i krstiše se. Tako se onoga dana pridruži Crkvi oko tri tisuće duša. Oni su bili postojani u apostolskoj nauci, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama. Strah spopade svakoga, jer su apostoli činili mnoge čudesne znakove. Svi koji prigrliše vjeru držahu se zajedno i sve im bijaše zajedničko. Prodavali bi pokretna i nepokretna dobra i to bi dijelili svakom prema njegovoj potrebi" (Dj 2,41-45).

Vjernici su sve stvari držali zajedničkim! Bio je tamo takav žar, takvo krštenje ljubavi Božje, da su ljudi čak počeli prodavati zemlju i kuće i donositi novac do apostolovih nogu kako bi se dijelilo onima u tijelu vjernika koji su bili u potrebi. Gdje god Bog izlijeva svoga Duha, dobrohotnost dolazi u srca ljudi. To je darežljiva i suosjećajna ljubav koja čini da ljudi skreću pogled od svojih vlastitih potreba i gledaju potrebe drugih – što je ono što ova nova zapovijed znači.

__________

Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.