PRAVA MILOST

Dopustite mi dati vam poruku srca prave milosti: to nije evanđelje tolerantnosti, nego evanđelje koje uči svetost!

"Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja, Isusa Krista" (Tit 2,11-13).

Prema Pavlu, ne hodamo u milosti dok ne prekinemo sa svjetskim pokvarenostima. Ako kroz silu Duha Svetog ne nastojimo voditi pobožan i pravedan život čekajući dolazak Gospodnji u svakom trenutku, ne poznajemo milost Božju.

Mnogi kršćani žele oproštenje, ali to je sve. Oni ne žele biti oslobođeni od ovoga sadašnjeg svijeta, jer ga vole. Prianjaju uz njegov grijeh i ne žele ostaviti zadovoljstva ovoga svijeta. Zbog toga prianjaju uz nauku koja kaže: "Mogu živjeti kako hoću, sve dok kažem da vjerujem."

Oni ne žele slušati o poslušnosti, pokajanju, odricanju od samoga sebe, uzimanju križa, preuzimanju jarma ili bremena Kristovog. Oni jednostavno žele biti ispričani na Sudnji dan – da im se svi grijesi previde. Očekuju da Isus otvori vrata od bisera, zagrli ih i povede zlatnom ulicom do njihova rezerviranog stana, iako nikada nisu prekinuli s duhom ovoga svijeta!

Pavao piše: "Nemojte se prilagođavati ovomu svijetu! Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma da mognete uočavati što je volja Božja: što je dobro, ugodno i savršeno" (Rim 12,2). Trebamo potpuno raskinuti s ovim svijetom i preobličavati se samom Kristu!

Isus nas opravdava po vjeri za jednu svrhu: da nas osokoli i osnaži da se odupremo đavlu i nadvladamo svijet.

"(Isus Krist) je sam sebe predao za naše grijehe da nas izbavi od sadašnjega pokvarenog svijeta, u skladu s voljom Boga, Oca našega" (Gal 1,4).