ON JOŠ UVIJEK MOLI ZA NAS

Zaharija 3 opisuje velikog svećenika imenom Jošua koji je stajao pred Gospodinom, a sotona mu stajao s desne strane i suprotstavljao mu se. Nazočan je bio i anđeo koji je trebao biti Krist jer anđeli ne sude.

Jošua je bio stvaran čovjek, ne samo slika Krista. On je bio veliki svećenik tijekom Ezre i Nehemije. U Ezri 10,18 nalazimo da je Jošua oženio poganku. U to vrijeme, najgori način da se jedan Židov onečisti bio je da se oženi pogankom.

"Jošua bijaše obučen u prljave haljine dok stajaše pred anđelom" (Zah 3,3). Stajao je pred prijestoljem u svojoj prljavoj odjeći, s đavlom pored sebe koji ga je optuživao. Sotona se raspravljao: "Ovaj čovjek prekršio je tvoj zakon i sagriješio protiv tebe." Đavlova optuživanja bila su ispravna – Jošua je sagriješio i sad ga je sotona tražio za sebe.

Ljubljeni, to je točno ono što se događa s nama. Sotona dolazi pred prijestolje milosti da nas optužuje. Ukazuje na nas i kaže: "Bože, sve ti je poznato i u ovom životu vidiš kompromis. Ako si pravedan, moraš mi dati tu dušu." U Otkrivenju 12,10 sotona je nazvan "optuživačem naše braće" i on upravo sada stoji pred Bogom i suprotstavlja se vama i meni – optužujući nas za grijeh.

Ali tada se diže Isus, naš zagovornik, i kaže: "Istina je, Oče, podbacio je, ali u njegovu je srcu vjera, vjera u snagu moje krvi. Ja sam platio za svaki grijeh koji je ikada počinio ili će počiniti." Zatim se okreće onima koji stoje u blizini: "Uzmite njegovu prljavu odjeću i stavite moj plašt pravednosti na njegova ramena."

Isus je rekao sotoni: "Suzbio te Jahve, Satane …Nije li on glavnja iz ognja izvučena?" (Zah 3,2). Kakva slika! Đavao je bio prisiljen otići s glasnim ukorom, a Jošua je otišao s oproštenjem, novom odjećom i vijencem pravednosti na svojoj glavi.

"Ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika" (1 Iv 2,1). Ovih dvije tisuće godina, Isus je u slavi molio za nas i još uvijek moli.