JASNIJA VIZIJA KRISTA

Danielova knjiga spominje nekoliko blagodati za one koji imaju raskajano srce. Za sve koji priznaju svoj grijeh, Bog doista čini nadnaravne stvari. Jedna takva blagodat je nova i jasnija vizija Isusa. Pročitajte što se dogodilo nakon Danielove pokajničke molitve:

"Podigoh oči da vidim, i gle: Čovjek odjeven u lanene haljine, oko pasa mu pojas od zlata ofirskoga, tijelo mu poput krizolita, lice kao munja, oči kao baklje ognjene, ruke i noge poput mjedi uglađene, zvuk riječi njegovih kao žamor mnoštva. Jedini ja, Daniel, gledao ovo viđenje … (Dn 10,5-7)

Što mislite, koga je Daniel vidio u toj viziji? Bio je to Isus! Kakvu divnu blagodat je Duh Sveti otkrio Danielu kad je priznao svoj grijeh. Primio je jasnu viziju Krista u svoj njegovoj slavi!

Morate znati da Daniel nije molio za tu viziju. Sve što je on učinio bilo je da se pokajao priznajući svoj grijeh i tugujući nad njim. U ovom otkrivenju sâm Isus je odlučio doći k Danielu; on je bio začetnik toga. Vidite, kad se pokajemo i sve ispravimo s Bogom i ljudima, ne moramo tražiti otkrivenje. Isus sâm će nam se očitovati.

Daniel je imao prijatelje koji su isto tako bili pobožni, jer on je hodao jedino među pravednima. Međutim, Pismo nam ne kaže da je itko od njih primio viziju koju je vidio Daniel: "… ljudi koji bijahu sa mnom ne vidješe ga, ali ih spopade silan strah te pobjegoše da se sakriju. Ostadoh sam" (Dn 10,7-8).

Srce koje se doista pokajalo nikada se ne treba kriti od Gospodina, jer nema više straha od suda. Ako priznate svoje grijeh sa svetom žalošću i popravite stvari, s pouzdanjem možete gledati u Gospodarevo lice. Ne morate drhtati od straha kad čujete glasne riječi prijekora jer ćete vidjeti Krista u njegovoj slavi.