POBJEDA POSLJEDNJEG TRENUKA by Gary Wilkerson

Aramejski kralj doveo je čitavu vojsku u Samariju i opkolio je (vidi 2 Kr 6,24). Aramejska vojska strateški je zaustavila svu dostavu hrane u Samariju i ubrzo su uvjeti života bili krajnje ozbiljni. Za mrvice hrane, ljudi su prodavali sve što su imali.

Samarijski kralj bio je užasnut nad onim što se događalo. Svu je krivnju bacio na Elizeja i poslao je glasnika da ga ubije. Kad je glasnik stigao, Elizejevi prijatelji zatvorili su mu vrata i odbili ga. Glasnik je vikao Elizeju: "Kralj kaže: 'Ova nesreća je od Gospodina. Zašto bih dulje čekao na Gospodina?'" Ukratko, kralj nije imao vjere. Bio je uvjeren da je Bog odbacio Samariju i da se moraju pobrinuti sami za se.

Što je bio Elizejev odgovor? "Čuj riječ Jahvinu!" (2 Kr 7,1). To je razborit savjet za svakoga kršćanina koji je suočen s krizom. Ako je vaša situacija otišla izvan kontrole, potrebno vam je podsjetiti se na Riječ Božju.

Elizej je rekao glasniku: "Sutra će u ovo doba na vratima Samarije biti mjera finoga brašna za šekel, a dvije mjere ječmenog brašna za šekel" (2 Kr 7,2). Drugim riječima: "Ne predajte se! Hrane će biti toliko da će se za šekel moći kupiti sve što ćete moći pojesti."

Glasnik se u nevjerici nasmijao: "I kad bi Jahve načinio okna na nebu, bi li to moglo biti?" (2 Kr 7,2). Znao je da je samarijski kralj spreman predati se. Ali Elizej je znao da Bog već radi za njih i htio je nevjeru pretvoriti u vjeru.

U to vrijeme u Samariji je sjedilo četvero gubavaca i na smrt gladovalo i oni su rekli jedan drugome: "Zašto ovdje sjediti i umrijeti? Hajdemo u aramejski tabor i moliti za hranu. Ili će nas ubiti, ili će nam se smilovati."

Kad su se primakli aramejskom taboru, shvatili su da je neprijatelj pobjegao ostavivši iza sebe sve što je imao. Gubavci su se bacili na hranu, a kad su se dobro najeli, potrčali su u Samariju da kažu kralju.

Nevjerojatno, ali kralj im nije vjerovao. Mislio je da je to zamka, ali ljudi u gradu čuli su za to i postupili po vjeri: "I narod iziđe i uze pljačkati aramejski tabor" (2 Kr 7,16).

Razmislite o tome! Nije prošao ni jedan dan kako se samarijski kralj htio predati neprijatelju, međutim, Bog je već zadobio pobjedu za njega.

Možda ste na rubu poraza, ali Bog želi ispuniti sve vaše potrebe. Ustrajne u njegovoj Riječi po vjeri.