ISUSOVA MOLITVA

Čitavo 17. poglavlje Evanđelja po Ivanu je o Isusovoj molitvi za njegove učenike i njegov narod, za sve koji ga slijede i vjeruju u njega. Međutim, Isus nije molio samo za one koji su ga tada slijedili, nego "… i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u me" (r. 20).

Kakva snažna istina! Isusov izraz " i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u me" uključuje i vas i mene. Dok je u tijelu hodao ovom zemljom, Isus je molio za nas. Stoljećima ranije bili smo mu na pameti. Čak je zabilježio tu molitvu u svojoj Riječi znajući da ćemo to pročitati. On želi da znamo da je posredovao za nas kod Oca.

Ljubljeni, ova molitva koju je Isus izmolio za nas nije nestala u zraku. Ona gori na oltaru Božjem sve vrijeme i Bog prihvaća molitvu svoga Sina za svakoga od nas. Naše spasenje rezultat je Isusovih molitava. Mi smo danas u njemu jer je Bog odgovorio na njegove molitve za nas.

"… a on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može u potpunosti spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu kad svagda živi da se zauzima za njih" (Heb 7,24-25).

Upravo sada Isus moli za prijestupnike koji se još nisu obratili njemu. Pismo govori da on može spasavati u potpunosti – što znači "do kraja vremena" – sve koji će ikada doći k njemu.

Tijekom godina u službi, vidio sam mnoge ovisnike o drogi i alkoholičare koji su bili veličanstveno spašeni. Svaki put ja bih mislio: "Ovaj je morao imati majku moliteljicu ili baku koja je negdje u prošlosti molila za njega. Bog odgovara na molitve tih svetih boraca."

A sad vidim nešto bolje od toga, nešto daleko snažnije i učinkovitije. Nisu to bili samo majka ili djed i baka koji su molili za one koji sad vjeruju. I Isus je molio za njih sve vrijeme. "Ja molim za (one) … koji će po njihovoj riječi vjerovati u me" (Iv 17,9.20).

Ako bježite od Gospodina, ipak nikada nećete moći pobjeći od njegovih molitava. Otac odgovara svome Sinu i svi koji mu se odupiru otvrdnjuju svoja srca na Kristove molitve koje je molio za njih na zemlji i još uvijek moli.