DRUGA STRANA KAMENA by Gary Wilkerson

"Potom Josip uze tijelo … te ga položi u svoj novi grob koji bijaše izdubao za se u pećini. Zatim na vrata navali velik kamen i ode" (Mt 27,59-60).

Isus je upravo bio razapet i sad je ležao u grobu. Kad je ogroman kamen bio navaljen da zapečati ulaz, svi su imali žalostan osjećaj konačnosti. Pismo kaže da je skupina žena, uključujući Mariju Magdalenu, sjedila na suprotnoj strani grobu. Te žene vjerojatno su bile slomljena srca. Gotovo mogu čuti očaj u njihovu glasu: "Što će se sad dogoditi kad je Isus otišao? Kako ćemo dalje?"

Danas znamo kraju te priče. Znamo da je Isus, kad je rekao s križa: "Svršeno je!" pobijedio grijeh. Znamo da je sa svojim uskrsnućem pobijedio smrt. I znamo da je umro za sve nas.
Ali što bi bilo da ne znamo kraj te priče, kao te žene kod groba? Što su mislila jedanaestorica učenika dok su se sakrivala iza zatvorenih vrata (vidi Iv 20,19)?

Mislim da ne možemo dokučiti dubinu značenja Isusove smrti njegovim gorljivim sljedbenicima. Oni su vjerovali da je njihov Gospodar nada svijetu, spasenje Izraelu, svjetlo poganima. On je bio veliki iscjelitelj koji je podizao mrtve, oslobađao zarobljene i propovijedao Radosnu vijest siromasima. On je bio utjelovljenje novoga kraljevstva o kojem je propovijedao. Dok su razmišljali o njegovim riječima: "Svršeno je", vjerojatno su mislili da je mislio: "Gotovo je. Priča je završila."

Dok kršćani podnose kušnje života, prečesto vjeruju toj poruci. Ne vide nadu iza svoje teške situacije. Sve što mogu vidjeti je kamen koji je neprekidno valjan na mjesto koje ih odvaja od nade. Međutim, oni vide stvari s ove strane kamena. Kad bi samo znali što Bog čini za njih na drugoj strani kamena!

Možda vam je život podario tešku, nemoguću situaciju. Dok čitate ovo, pitate li se: "Radi li Bog u mojoj situaciji? Je li Isus doista pobjedonosan – u meni? Može li me doista spasiti iz ove situacije? Ja jednostavno ne vidim put dalje."
Kažem vam, Bog radi u vašem životu upravo u samom ovom trenutku. Kamen je odvaljen. Svjetlo izbija i vaša Nada stoji tamo na ulazu: Isus! On je pobijedio sve sile tame i njegova pobjeda je vaša po vjeri.