VJETROVI SU BILI PROTIVNI by Gary Wilkerson

Kad je apostol Pavao plovio za Rim (Dj 27), već je vodio pun život službe. Ovaj čovjek postigao je nevjerojatne stvari, no još uvijek je imao gorljivu strast da izlije sam svoj život za evanđelje.

Bog ga je pozvao kao apostola te je nadgledao crkve u Aziji i u nekim dijelovima Europe. Međutim, on je bio i evanđelist te apologet koji je predstavljao Kristovu stvar na dvorovima i pred kraljevima. Sve je žrtvovao da bi služio na svojim poslanjima, vođenima od Duha. Sad je odlučio: "Želim odnijeti Kristovo evanđelje u samo središte svijeta. Svoju sam viziju usredotočio na Rim – da propovijedam samom caru!"

Tako se usredotočio na to da se kockao svojim vlastitim životom kako bi se to ispunilo. U to vrijeme bio je u zatvoru i imao je priliku biti pušten, ali je zaobišao svoje puštanje u zamjenu za priliku da se pojavi pred carem, na kojega se prizvao u svom slučaju. Ako izgubi, mogao bi izgubiti svoj život. Bio je to izbor koji je donio isključivo radi evanđelja (vidi Dj 25,1-12).

Na svom putovanju za Rim, popeo se na lađu koja je ubrzo naletjela na prepreku: "Vjetrovi su bili protivni" (Dj 27,4). Bila je to prirodna smetnja, ali Pavao je to mogao vrlo lako vidjeti kao duhovnu barikadu na putu. Činjenica je da ako ste svoje lice učinili kao kremen u vezi s vizijom evanđelja, sav će se pakao izliti na vas.

Ovaj izraz mogao bi se upotrijebiti kako bi se u potpunosti opisao Pavlov život do te točke. Podnio je mnoge velike nevolje, od brodoloma i bičevanja do atentata. Sve to bio je u stanju podnijeti jer su mu misli uvijek bile usredotočene na njegovo poslanje: živjeti, propovijedati i služiti Kristu. Kad vam je srce usredotočeno na neki cilj, možete podnijeti mnogo trpljenja, a ako vam je srce usredotočeno na udobnost, ne možete podnijeti baš nikakvo trpljenje.

Biblija je potpuno jasna da smo pozvati navješćivati milost Božju palom, grešnom svijetu. Pozvani smo ljubiti jedan drugoga i zajedno štovati u pravoj evanđeoskoj zajednici. Pozvani smo služiti siromašnima i, čineći sve to, nositi Kristovo svjetlo svijetu koji je u tami. Ukratko, pozvani smo donositi ljubav Božju drugima kroz naše riječi i djela, da bi se svijet mogao promijeniti.