APSOLUTNI PRISTUP

Svake četiri godine Amerika inaugurira predsjednika u ono što se naziva "najmoćniji ured na zemlji". Njegov potpis je zakon. On zapovijeda najsilnijom vojskom na svijetu. Ali sila koju on ima ništa je u usporedbi sa silom koju je Isus dao vama i meni.

Mi imamo apsolutni pristup do same nazočnosti Stvoritelja, živog Boga! "Prema tome, braćo, budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u Svetinju nad svetinjama – tim novim i životonosnim putem … pristupajmo k njemu iskrena srca i sa sigurnim uvjerenjem" (Heb 10,19.22).

Riječ otvoreno u ovom retku znači "postupati otvoreno, s pouzdanjem, ili osigurati publicitet". Ljubljeni, taj "publicitet" je zbog đavla. To znači da možemo reći svakom demonu u paklu: "Krvlju Isusa Krista imam pravo ići u nazočnost Božju i razgovarati s njim – i on sa mnom!"

Vjerujete li da imate to pravo, da je Bog voljan izaći i susresti vas? Primaknimo se bliže k njemu, srca puna pouzdane sigurnosti! Mi ne dolazimo krvlju ptice, koze ili bika, nego krvlju našega Gospodina Isusa.

"Ušao je jedanput zauvijek u Svetinju nad svetinjama, ne krvlju jaraca i junaca, nego vlastitom krvi, i pribavio nam vječni otkup. Ako, naime, krv jaraca i bikova i pepeo od junice, čime se škrope okaljani, posvećuju tako da se dobiva tjelesna čistoća, koliko će više krv Krista – koji je po vječnom Duhu prinio sam sebe Bogu kao žrtvu bez mane – očistiti našu savjest od mrtvih djela da služimo živomu Bogu?" (Heb 9,12-14).

Ništa toliko ne ushićuje srce Božje kao kad njegova djeca dolaze k njemu otvoreno, bez ikakve plahosti. On želi da dođemo govoreći: "Imam pravo biti ovdje. Pa ako me moje srce i osuđuje, Bog je veći od mog srca" (vidi 1 Iv 3,20).