DOISTA JE GOSPODIN NA OVOM MJESTU by Gary Wilkerson

"A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju" (2 Kor 3,18).

Kakvom divnom Bogu služimo! On kaže: "Kad u nedjelju dođete u moj dom da se ispunite mojom slavom, ona neće izblijedjeti u ponedjeljak. Neće oslabiti ni u utorak tako da biste morali žudjeti za sljedećom nedjeljom. Moja slava je u vama sve vrijeme i ona ne blijedi – ona se povećava!"

Ova poruka nije samo za mali dio tijela Kristova. To je istina za sve koji slijede Isusa, od najslabijeg do najjačeg, od najmlađeg do najstarijeg. Obećanje Božje da će nas ispuniti slavom je "da i amen" za svakog vjernika.

Kao što Pavao izjavljuje, očitovanje njegove slave donosi slobodu od ropstva grijeha, od očaja i poraza, od mlakosti i ravnodušnosti (vidi 2 Kor 3,17). Preobraženi smo njegovom slavom u njegovu vlastitu sliku. To je ona vrsta slave koja potiče ljude da gladni, bez ikakva srama, jure Bogu.

Vrijeme je da odbacimo od sebe sve što skriva slavu Božju u našim životima. Sprečava li išta u vašem srcu slavu Božju tako da druge ne privlačite k sebi? Jeste li opterećeni nekim grijehom navike? Stanuje li u vašem srcu klevetanje, gorčina ili neopraštanje?

To ne mora biti tako. Pokrivalo straha koje je sotona stavio na vas više neće funkcionirati. Njegova laž da ste preslabi neće imati snagu nad vama. Bog kaže da njegova slava počiva na slabim, zemljanim posudama. Ona sja kroz ljude koji su slomljena srca, čiji životi su u metežu. Kad naš Gospodin očituje svoju slavu, on preobražava poraz u pobjedu, tjelesnu slabost u nebesku snagu.

Vjerujte njegovoj riječi za vas: "Ne moraš voditi poražavajući život. Ne moraš živjeti bez svjedočanstva. Ja ću se očitovati na načine koji će te iznenaditi. Izgubljeni će ljudi kroz tvoj život biti privučeni k meni. A kad se to dogodi, reći će: 'Doista je Gospodin na ovom mjestu.'"