POD NJEGOVOM KONTROLOM

Ljudi umiru od straha gledajući stvari koje se događaju na zemlji (vidi Lk 21,26). Čak je i revne kršćane uhvatio val straha i tjeskobe u vezi s budućnošću. Ljudi se boje da brod tone. Čovječanstvo čezne za sigurnošću.

Zvuči li sve to strašno? Sve se doista čini kao da se raspada, barem koliko tjelesno oko može razabrati. U svojim najiskrenijim trenucima čak i nevjernik mora priznati da se nešto apokaliptičko počinje događati u svijetu.

Zajedno s vizijom katastrofa, Bog mi je dao i posebnu poruku nade za sve iskrene vjernike. Očajnički sam ispitivao Boga u vezi sa stvarima koje sam vidio da dolaze. Molio sam ga da mi pokaže kako kršćani mogu učiniti sve što trebaju učiniti u kratko vrijeme kad će se mnogi skrivati. Kako kršćani mogu sačuvati srce od straha? Kako se mogu suočiti sa svim novim izvješćima te predusresti sve katastrofe i nesreće ne bojeći se za svoje domove i djecu? Hoće li se svega odreći i predati ovaj stari svijet đavlu te ga pustiti da radi što mu je volja? Hoće li platiti sve račune, sačuvati neke rezerve u banci i jednostavno se nadati preživjeti dok ne dođu bolji dani? Hoće li kupiti farmu ili komad zemlje i pobjeći na selo, nadajući se da će pobjeći od dolazećih tragedija? Hoće li pustiti da im motivacija zamre i predati se strahu? Hoće li odbaciti svoje snove i ambicije i postati kao pustinjaci?

Dragi prijatelju, čuj što mi je Duh Sveti rekao. Samo pet kratkih riječi, ali tako snažnih da su me probudile s veličanstvenom novom nadom i vjerom. Tih pet kratkih riječi je: Bog sve ima pod kontrolom.

Tako je, sve je pod kontrolom! Vi i ja i sve što nas se tiče, sve je pod njegovim nadzorom. Kako god stvari izgledaju u ovom pijanom svijetu, sve još uvijek pridonosi dobru svakome koji ljubi Boga i koji je pozvan njegovom odlukom (vidi Rim 8,28).

Budućnost daje naslutiti zlo, ali David je rekao: "Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom" (Ps 23,4). Današnja poruka za vjernike je da je budućnost pod Njegovom kontrolom te se ne moramo bojati.