UZMI SVE OD MENE, ISUSE by Gary Wilkerson

U 19. stoljeću, nakon posjeta jednom bračnom paru s osmero djece, jedna mlada žena napisala je pomazanu pjesmu. Svi članovi obitelji pohađali su crkvu, ali tijekom svojih pet provedenih dana s njima, osjećala je hladnoću u njihovim srcima prema stvarima Božjim. Činilo se da im nedostaje duhovni žar i nije bilo strahopoštovanja za Njega.

Duboko opterećena, ova mlada žena žarko je molila za svoje domaćine sve vrijeme dok je bila s njima, vjerujući da će se Bog pozabaviti njihovim srcima. Isto tako, govorila je istinu u ljubavi i neustrašivo ih upozoravala. Prije nego je otišla, izbilo je probuđenje u tom domu od deset članova. Satima su plakali od radosti zbog onoga što je Duh Sveti učinio u njihovim životima.

Skladateljica pjesme, Frances Havergal, je rekla: "Bila sam previše sretna da bih spavala te sam većinu noći provela u slavljenju i obnavljanju svoga vlastitog posvećenja. Ovi reci sami su se oblikovali u mom srcu i nadovezivali jedni na druge, sve dok nisu završili sa "za vijeke vjekova tvoj".

HIMNA POSVEĆENJA

Život, Kriste, uzmi moj, neka bude sasvim tvoj;
da u vremenu mom svem, tebi se posvećujem; tebi se posvećujem.
Dajem ruke za tvoj rad, da ti vjerno služe sad.
Brzi hod daj nogama da te slijede posvuda, da te slijede posvuda.

Grlu podaj takav glas da te slavi svaki čas.
Daj u usta moja ti riječi vječne mudrosti; riječi vječne mudrosti.
Uzmi blago moje sve, da od strasti bježim zle.
Uzmi sada razum moj, Bože ti u zaklon svoj; Bože ti u zaklon svoj.

Voljom mojom ravnaj ti, svojoj si ju podčini.
Srce moje nek je hram gdje ćeš ti uvijek biti kralj, gdje ćeš ti uvijek biti kralj.
Uzmi moju ljubav svu, do tvojih je, gle, nogu.
Uzmi me, i bit ću tvoj, za vijeke vjekova tvoj, za vijeke vjekova tvoj.

Hoćete li tražiti Boga da vas svježe ispuni silom Duha Svetoga? Pozivam vas da molite: "Uzmi sve od mene, Isuse. Želim da moj život bude posvema posvećen tebi!"