POVRATAK NA KLICANJE POBJEDE

Kralj David počinio je preljub i uredio da jedan vjeran vojnik bude ubijen da bi mogao uzeti njegovu mladu ženu. Donio je sramotu Izraelu i na ime svoga nebeskog Oca. Sakrivao je svoju užasnu tamu čitavih godinu dana te je došao na rub potpunog uništenja. Međutim, čak i nakon svega toga, Bog je nazvao Davida čovjekom po svome srcu (vidi Dj 13,22). Kako je to moglo biti? Tajna je u tome da se David pred samim svojim padom ponizio i pokajao.

"Bezakonje svoje ja priznajem, i pun sam žalosti zbog grijeha svojega" (Ps 38,19). "Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred tobom: pravedan ćeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš" (Ps 51,6).

"Čisto srce stvori mi, Bože … i svoga svetog duha ne uzmi od mene" (Ps 51,12-13).

Jeste li uznemireni i ožalošćeni zbog svoga grijeha koji vas lako zavodi? Osjećate li da ste na rubu pada pod teškim bremenom? Ako je tako, tada ste na svome putu do iscjeljenja i oslobođenja. Vidite, kad se David pokajao, konačno je mogao ugledati svjetlo na kraju tunela.

"Tada grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: 'Priznat ću Jahvi pristup svoj' … Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvati, odjenut me radošću spasenja" (Ps 32,5.7).

Ljubljeni, možete povratiti svoju radost. Jednostavno priznajte i ostavite svoj grijeh i Gospodin će vam oprostiti i izbaviti vas. On je spreman poljubiti vas, zaogrnuti vas plaštem pravednosti i pripremiti vam veliku gozbu. I moći ćete svjedočiti zajedno s Davidom:

"Bezbožnika taru mnoge nevolje, a tko se uzda u Jahvu, njega okružuje milost. Radujte se Jahvi i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita" (Ps 32,10-11).