SAMO ZA OBITELJ

"Josip se poslije toga požuri van jer mu se srce uzbudilo zbog brata; bilo mu je da zaplače" (Post 43,30). Ovo je slika srca našeg Spasitelja.

Nakon što je Josip postao upravitelj Egipta, njegova braća došla su u njegovu kuću te jela i pila u njegovoj nazočnosti. "… njemu staviše napose, njima napose" (r. 32). Ti su se ljudi radovali u Josipovoj nazočnosti bez da su bili potpuno obnovljeni, bez da su ga stvarno upoznali, bez otkrivenja ljubavi i milosti.

Mi možemo biti zahvalni ljudi koji jedu i piju u nazočnosti Gospodnjoj, ali koji još nisu primili otkrivenje njegove beskonačne ljubavi; osjećaj neljubljenosti još uvijek ostaje. To je slučaj s kršćanima koji odlaze u dom Božji da pjevaju, štuju i slave, a zatim odlaze kući k istoj staroj laži: "Bog mi nije pokazao nikakav dokaz da me ljubi. Moje molitve su neodgovorene. On se u stvari ne brine za mene kao što se brine za druge."

Josipova braća trebala su učiniti jedan konačan korak prije nego su mogla primiti potpuno otkrivenje ljubavi. Takvo otkrivenje dano je onima koji su slomljena i ponizna srca. "Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti" (Ps 51,19). Josipova braća još nisu bila slomljena srca.

Kad su se spremili da se vrate u Kanaan, Josip je zapovjedio svome sluzi da stavi njegovu osobnu srebrenu čašu u vreću Benjamina, najmlađeg brata. Tek što su krenuli na put, predusreli su ih Josipovi ljudi i optužili da su ukrali čašu. Braća su bila tako sigurna u svoju nevinost da su rekla: "Onaj u koga se od tvojih slugu nađe, neka se usmrti, a mi drugi postat ćemo robovi tvome gospodaru" (Post 44,9). U njima više nije bilo borbe. Niti ponosa. Kad su se vratili u Josipovu palaču, bili su ponizni i slomljeni.

A onda je došlo otkrivenje velike ljubavi Božje. "Josip se više nije mogao svladavati … pa povika: 'Neka svi odstupe!' Tako nitko nije ostao s Josipom kad se očitovao svojoj braći" (Post 45,1).

Svijet ne zna ništa o tom otkrivenju ljubavi. Bog prebiva s poniznima i krotkima. On uživa u svojoj obitelji. Počivajte u njegovoj ljubavi za vas!