OTROVNE JERIHONSKE VODE

Nakon što je primio dodir od Boga, Elizej je pošao dalje sa svojom vlastitom vjerom i njegova prva postaja bila je Jerihon (2 Kr 2,15). Tamošnja škola od pedeset proroka odmah je prepoznala Božji dodir na njemu, govoreći: "Isti duh koji je bio na Iliji sad je na Elizeju." Svima je bilo očito da se ovaj skriveni sluga kreće u dubljoj sili i vlasti Duha.

Ovi mladi proroci rekli su Elizeju: "Lijepo je u gradu, kako to može vidjeti naš gospodar, ali je voda loša i zemlja neplodna" (2 Kr 2,19). Rekli su: "Otrov je u vodi i sve ubija." Međutim, očito je kako ovih pedeset ljudi nije imalo snage kako bi spriječilo da otrov donosi smrt Jerihonu.

Prema Izaiji, ovo "lijepo mjesto" predstavlja službu: "Vinograd Jahve nad Vojskama dom je Izraelov, lijepi nasad njegov, ljudi Judejci" (Iz 5,7). Isto tako, voda ovdje predstavlja Riječ Božju.

Vidite li sliku? Otrovne jerihonske vode govore da je propovijedanje s propovjedaonica toga grada bilo okuženo. Ovi ljudi Božji nikada se nisu pozabavili vlastitim grijesima, zbog toga su njihove propovijedi bile pune otrova iz pokvarena srca. A njihove beživotne lekcije, usmjerene na tijelo, uzrokovale su duhovnu smrt među ljudima.

Što je bio lijek za otrov u Jerihonu? Potrebno je bilo očistiti izvor vode – i to je upravo ono što je Elizej učinio. Uzeo je čistu posudu, napunio je solju i izlio je u izvor gradske vode. Ubrzo je sva voda bila očišćena i život je izbio svuda unaokolo.
Svakako, sol koju je Elizej upotrijebio predstavlja evanđelje čistoće i svetosti. A čista posuda koju je upotrijebio predstavlja propovjednike koji su očišćeni Kristovom krvi i posvećeni očišćavajućim ognjem Duha, pripremljeni da propovijedaju čisto evanđelje. Ljubljeni, čiste posude koje hodaju u svetosti i propovijedaju čistu riječ sa svježim pomazanjem mogu zaustaviti grešan struju vode u domu Božjem.