BOG JE NAŠA UTVRDA

U Psalmu 46,2 čitamo: "Bog je … pomoćnik spreman u nevolji." Naš Bog je sada nazočan! On je bio naša pomoć u prošlim vremenima, ali je spreman pomoć i sada, danas – usred svake nevolje.

"Stoga, ne bojmo se" (Ps 46,3). Nema potrebe za strahom jer je naš Bog oganj koji proždire, obrana i štit svojoj djeci.

"Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti" (2 Tim 1,7). On je potpuno vjeran i odan svojoj Riječi.

"Bog je sred njega (svoga hrama), poljuljat se neće" (Ps 46,6). Moje tijelo je hram Duha Svetog – i on kaže da je on u tom hramu. Krist sam stvara svoje prebivalište, svoje obitavalište u mom srcu i ne mogu biti poljuljan ili uzdrman! "Ma bješnjeli puci, rušila se carstva" (P 46,7). Neka pogani bjesne, neka se sva kraljevstva na zemlji uzdrmaju i zaljuljaju. Naš Bog potpuno će uništiti sve demonske napadače.

"On ratove prekida … lukove krši i lomi koplja … štitove ognjem sažiže" (Ps 46,10). On je moja vojska protiv mojih neprijatelja, protiv onih koji vode rat protiv mene. "Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano … To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene – riječ je Jahvina" (Iz 54,17).

On kaže: "Prestanite i znajte da sam ja Bog" (Ps 46,11). Odmarat ću se potpuno u spoznaji da je on Bog. On je moj Bog, moj Izbavitelj, moj Branitelj – suvereni Gospodar nad svime. Okružen sam njegovoj nazočnošću u sjenici njegove ljubavi i stajat ću čvrsto te gledati njegovo veličanstvo i slavu.

"Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem … Zazvat ću Jahvu, hvale predostojna i od dušmana bit ću izbavljen" (Ps 18,3-4).