NJEGOVI VJEČNI NAUMI

U 1 Samuelu 9 čitamo kako je otac poslao Šaula da nađe neke odbjegle magarice. Uzevši sa sobom slugu, Šaul je pretraživao ono područje dok se nije obeshrabrio i bio spreman odustati od potrage. Tada mu je sluga rekao za proroka Samuela koji bi možda bio u stanju reći im gdje se magarice nalaze.

Samuel je bio čovjek Božji, slika Duha Svetog, koji je poznavao um Božji. On je na svom umu imao više od puke upute za Šaula jer je znao kako ga je Bog izabrao da odigra ulogu u vječnim nebeskim naumima.

Prva stvar koju je Samuel učinio kad je Šaul stigao bila je da ga pozove na jelo (vidi 1 Sam 9,19). To je točno ono što Duh Sveti želi od nas – da sjednemo za Gospodnji stol i služimo mu – da imamo kvalitetno vrijeme nasamo s njim i slušamo njegovo srce.

Samuel je tražio od Šaula da se najprije smiri kako bi mogli razgovarati (1 Sam 9,20-25). Rekao je: "Nemoj se sad usredotočiti na to da dobiješ uputu – to je riješeno. Postoji sad nešto važnije. Moraš upoznati srce Božje – njegove vječne naume!"

Nakon te noći zajedništva, Samuel je tražio Šaula da pošalje slugu iz prostorije, tako da mogu imati prisan razgovor, licem u lice (vidi 1 Sam 9,27;10,1).

Vidite li što Bog ovdje govori: "Ako doista želiš hodati po Duhu – ako doista želiš moje pomazanje – moraš tražiti više od upute od mene. Moraš doći u moju nazočnost i upoznati moje srce, moje želje! Vidiš, želim te pomazati – upotrijebiti te u mom kraljevstvu!"

Ljubljeni, zaboravite uputu – zaboravite sada sve drugo! Dopustite Duhu Svetom da vas pouči o dubljim, skrivenim stvarima Božjim. Mirno stojte u njegovoj nazočnosti i dopustite mu da vam pokaže samo srce Gospodnje. To je hodanje po Duhu u najvišem obliku.