BOG ŽELI ČINITI VEĆE STVARI

Druga knjiga kraljevima 2 sadrži jedan od najspektakularnijih odlomaka u čitavom Starom zavjetu. Ovo poglavlje govori čudesnu priču o ostarjelom proroku Iliji i njegovom sluzi Elizeju. Iz priče vidimo da je Bog obavijestio Iliju da je njegova služba na zemlji završila. Sad je trebao prijeći rijeku Jordan i poći na određeno mjesto, gdje će ga pokupiti nebeska kola i premjestiti u slavu.

Kad su Ilija i Elizej dosegli to mjesto, Ilija se okrenuo svome sluzi i rekao: "Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe" (2 Kr 2,9). Bez oklijevanja, mlađi je čovjek odgovorio: "Neka mi u dio padne dvostruka mjera tvoga duha" (isti redak).

Na prvi pogled, Ilija kao da se iznenadio Elizejevim odgovorom te je rekao: "Mnogo tražiš" (r. 10). Ali je zatim nastavio i uputio Elizeja da mora pažljivo motriti što će Bog učiniti kako ne bi promašio te se kući vratio razočaran.
Dok su išli, iznenada su se pojavila kola s neba i razdvojila ih. Ilija je – u tijelu – bio odnesen u kolima i Elizej je bio svjedok čitavoga tog prizora! Povikao je: "'Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!' I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih nadvoje" (r. 12).

Ilija je otišao, ali je njegov plašt pao na zemlju. Kad ga je Elizej vidio, uzeo je svoje vlastite haljine i razderao ih te se ogrnuo njime. A kad se vratio na Jordan, skinuo je plašt i njime udario po vodi, upravo kao što je učinio njegov gospodar. Vode su se odmah razdijelile i Elizej je prešao po suhu. Na taj način započela je izvanredna služba ovoga mladog proroka.

Događaji u ovom poglavlju apsolutno su nevjerojatni. Međutim, što ovaj odlomak može reći nama danas? Vjerujem da nam je Bog ovdje dao jednu nepogrešivu lekciju, s jasnim i jednostavnim značenjem. Sa svakom sljedećom generacijom Bog želi činiti veće stvari. I svaka nova generacija mora tražiti Gospodina svoje vlastito iskustvo Duha Svetog i svoje vlastito ispunjenjem silom od njega.