PISMO KOJE JE PRIMILA NAŠA SLUŽBA

"Dragi pastore Davide, prije nekoliko godina moj muž je izgubio posao koji mu je bio jako važan. To je za njega bilo tragično jer je izgubio svako samopoštovanje i dobru zaradu i nikada se nije oporavio. Iako je zaposlen, njegova sadašnja plaća više je nego upola manja od ranije. Sad sam ja glavna hraniteljica obitelji.

Prije nekoliko tjedana tražila sam nešto za čitanje kad me Gospodin odveo do jedne kutije s papirima koju sam držala. Izvukla sam jednu od vaših starih propovijedi – 'Mjesto gdje mudrost izdaje'.

Kroz vašu poruku Bog mi je pokazao da sam se predala ljutnji prema svom mužu. Ovisila sam o njemu, što znači, o tijelu. A trebam se okrenuti samom Isusu kao svojoj nadi, kao jedinom koji se može pobrinuti za mene i izvesti me iz ovih problema. Sad znam da me moj muž nikada neće moći iz toga izvesti. Međutim, dok sam čitala vašu poruku, primila sam sigurnost da je Bog sa mnom.

Još nisam izašla iz kušnje. Još uvijek je vrlo teško. Ponekad kad pogledam pred sebe, vidim potencijalne katastrofe koje nas opkoljuju kao djecu Izraelovu. Međutim, Bog mi je pokazao da sam sumnjala u njegovu ljubav za mene i njegovu vjernost da će se brinuti za mene.

Isto tako, shvatila sam, kao što ste učili, da sam bila dobra u potiskivanju svojih strahova i da nikada nisam zadala smrtni udarac svojim sumnjama. Sad želim staviti točku na sve to. Odlučila sam slaviti Boga za ljubav i brigu za mene, iako još nisam vidjela rješenje svega."

Dragi sveti, možda ćete se suočiti s više loših dana. Ali morate doći do mjesta gdje ćete moći reći: "Isuse, sve svoje brige bacam sad na tebe. Ja sam baštinik bogatstva Božjeg u Kristu Isusu. Znam da to bogatstvo uključuju potpuno snabdijevanje svih mojih fizičkih potreba."

Možete vjerovati i pouzdavati se u Boga za to!