NE PREDAJTE SE by Gary Wilkerson

Pavao se ni na trenutak nije uznemirio kad je došla katastrofa. Pogledajte ovaj prizor: "Već dugo ne bijaše volje za jelom. Tada se diže Pavao, stade pred njih te reče: 'Ljudi, trebalo je mene poslušati i ne otiskivati se s Krete te tako izbjeći i ovu patnju i ovu štetu. A sada vas opominjem da budete odvažni, jer nitko od vas neće propasti, osim lađe. Noćas mi se ukaza anđeo onoga Boga kome pripadam i komu služim, te mi reče: 'Ne boj, se Pavle! Ti treba da dođeš pred cara. I evo, Bog ti milostivo daruje živote svih koji s tobom plove.' Zato, ljudi, budite odvažni! Vjerujem Bogu da će biti tako kako mi je obećano. Ali treba da se nasučemo na neki otok" (Dj 27,21-26).

Ne znam za vas, ali meni ne bi bilo svejedno kad bih čuo takvu riječ. "Moj će se brod razbiti? Ah, Gospodine, što se ovdje događa?"

Što biste vi učinili kad bi vam se reklo da će vam brod potonuti? Kako biste reagirali ako bi vašem pozivu prijetile prilike izvan vaše kontrole? Mnogi od nas imaju krizu identiteta jer naš je identitet zavijen u naš poziv – bez obzira je li taj poziv naša obitelj, posao ili čak služba za Boga. Naš brod može biti naš dom, novi auto, uspjeh naše djece u sportu ili stotinu pa više drugih stvari. Trebali bismo zahvaljivati Bogu za brodove u svom životu, ali nijedan od njih ne vrijedi jednako kao Krist i ljudi kojima nas je poslao služiti. Naš identitet ne može biti ni u čemu osim u Kristu.

Pavao je to znao, pa čak i kad se njegov brod raspao na komade, nikada nije skinuo oči sa svog poziva, koji je bio Krist. Bio je miran kroz čitavu oluju, jer je imao breme za sve na brodu i imao je Božje jamstvo da će svi biti pošteđeni. Nečiji dragocjen brod bio je na putu da potone, ali Pavao ih je sve ohrabrivao: "Moramo ustrajati."
Ako vas je Bog pozvao u nešto, nije važno kakve će se oluje pojaviti. On kaže: "Nije gotovo. Kad se sve čini da je izvan kontrole, ja sam u kontroli. Ne odustaj!"