ZNAJTE DA JE BOG DOBAR! by Gary Wilkerson

Bog je dobar u vašem životu, pazi vas i štiti. Ne postoji nijedna stvar u vašem životu, nijedna navika, nijedan grijeh ili emocionalni problem s kojim se suočavate da Isus nema silu nad tim.

Kad je Nehemija došao u Jeruzalem i vidio strašno, razrušeno stanje grada, odveo je židovski narod koji je tamo živio u duhovni proboj i razdoblje ponovne gradnje (vidi knjigu Nehemije). Danas i ja mogu reći vama kao što je Nehemija rekao svome narodu: Ako se budete pouzdavali u Isusa, predajući mu čitavo svoje srce, snagu i život, sotona i vaši neprijatelji bit će satrti, pobijeđeni i potpuno poraženi. Nikakav neprijatelj duboko ukopan protiv vas iza bilo kojih vrata neće biti zaštićen. Svaki će biti uklonjen i natjeran u bijeg.

Stare navike, stari strahovi, stare ovisnosti nam se približuju i zadaju nam bol i ponekad im okrećemo leđa. Ali Bog nam kaže: "Čvrsto drži oči na meni! Ako dopustiš da ja budem tvoja pobjeda, vidjet ćemo posljednje od njih." Poslušajte što Bog govori!

Ako dopustimo da on bude naša pobjeda, vidjet ćemo neprijatelja posljednji put. O, neprijatelj će nas i dalje udarati upravo kao što je činio i Isusu kad ga je napustio nakon iskušenja u pustinji. Ali budete li držali Isusa na zidu svoga srca, zidu svoga života, on će iskorijeniti sve emocionalne poteškoće.

Možda živite u strahu od uobičajenih uzoraka grijeha, stvari kojima biste se mogli vratiti. Znate da ste očišćeni od njih, ali s obzirom da su tako blizu, mislite da svakoga trenutka možete biti odvučeni natrag u njihovo ropstvo te se bojite.

Ja sam danas ovdje da vas pozovem na mjesto sigurnosti i zaštite u Kristu Isusu kad se pouzdate u njega svim svojim srcem.

"Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu" (1 Kor 15,57).