MORAMO UZETI BOGA ZA RIJEČ

"Jahve nastavi: Velika je vika na Sodomu i Gomoru da je njihov grijeh pretežak" (Post 18,20). Svi volimo slušati o Božjem milosrđu, milosti i strpljivosti. Ali ne volimo se suočiti s činjenicom da će Bog ubrzo doći protiv svega što je od Sodome.

Bog je svoju narav otkrio Mojsiju ovako: "Jahve prođe ispred njega te se javi: 'Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup" (Izl 34,6-7). Međutim, u samom sljedećem izrazu, dodaje: "Krivca nekažnjena ne ostavlja" (Izl 34,7).
Gospodin je govorio: "Neću žmirkati na grijeh! Da, milostiv sam i strpljiv, ali dolazi vrijeme kad će moja strpljivost s vašim grijehom završiti. Tada će Sodoma izgorjeti!"

Dva su anđela došla k Lotu i upozorila ga: "Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje, da ne budeš zatrt kaznom grada" (Post 19,15).

Očito Lot nije uzeo ovo upozorenje ozbiljno jer je sljedećeg jutra spavao te su ga anđeli morali probuditi. Njegovi su zetovi morali misliti: "Da doista vjeruje ovom upozorenju, već bi bio na putu. Ni on ne vjeruje, zašto bismo onda mi?" To bi trebala biti lekcija svima nama. Trebali bismo živjeti kao da se Krist vraća svakog trenutka da bi drugi poslušali naše svjedočanstvo.

Ja vjerujem u takozvane "božanske ultimatume" – trenutke kad Duh Sveti zna da će vas vaš grijeh uništiti. Gospodin vam dolazi i kaže: "Ja sam Bog milosti i želim te izbaviti iz toga. Ostavi sad svoj grijeh. Budi poslušan mojoj Riječi!"

Takvi ultimatumi nalaze se kroz čitavu Bibliju. Primjerice, Djela nam govore da su Ananija i Safira bili upozoreni da ne kušaju Duha Svetog lažući mu. Ali bili su neposlušni i lagali – te odmah pali mrtvi (vidi Dj 5).

Nije važno koliko molite ili postite ili koliko ste vjerni u vršenju djela Božjeg; ako ne vjerujete da će se Bog ozbiljno pozabaviti vašim grijehom, prevareni ste!