DALJE DO PUNINE U BOGU

Lot bi umro u Sodomi da Bog nije uzeo stvari u svoje ruke. Gospodin je doslovce zgrabio Lota i njegovu obitelj i izvukao ih iz grada: "Ali on oklijevaše. Zato ga oni uzeše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kćeri i – po smilovanju Jahvinu nad njim – odvedoše ih i ostaviše izvan grada" (Post 19,16).

Kakva veličanstvena slika milosti! Dok je Lot oklijevao na rubu uništenja, bez snage i volje da se sam izbavi, Bog je svojom rukom izveo ovoga zbunjenog, zavedenog, grijehom vezanog čovjeka u sigurnost. U biti mu je govorio: "Ljubim te i neću te pustiti da umreš u ovom holokaustu. Ti si pravedan čovjek, Lote, i ja te predusrećem. Dođi sad!"

"Krist je naime, dok smo još bili slabi, umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike" (Rim 5,6). Doslovno značenje biti slab ovdje znači "nesposoban ili bez volje". Bog kaže da je voljan posredovati za nas jer mi nemamo što dati.

Za Lota je Gospodin imao još jedan naputak: "Bježi, da život spasiš! Ne obaziri se … Bježi u brdo, da ne budeš zatrt" (Post 19,17). Brdo ovdje predstavlja nazočnost Božju, mjesto nasamo s njim. Vidimo da se ta slika ponavlja kroz čitavo Pismo: na gori je Mojsije bio dotaknut slavom Božjom; na gori se Krist preobrazio pred svojim učenicima; na gori je Isus tražio svoga Oca u molitvi. Sve to događalo se na gori.

"Velik je Jahve, hvale predostojan u gradu Boga našega, na brdu njegove svetosti" (Ps 48,2). "Hajde, uziđimo na Goru Jahvinu, pođimo u Dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim" (Iz 2,3). Poruka ovdje glasi: "Kad vas Bog izbavlja po vjeri u njegova obećanja, trčite ravno na goru njegove svetosti!"

Lot još uvijek nije bio voljan potrčati u nazočnost Božju; umjesto toga, tražio je Boga da mu dopusti krenuti do Soara. Rekao je: "Ja ne mogu pobjeći u brdo a da me nesreća ne snađe i ne poginem" (Post 19,19).

Bog je to dopustio. Na kraju je Lot došao na brdo, ali kad je jednom došao tamo, dogodilo se nešto još gore od Sodome. Napio se i njegove su ga kćeri seksualno zlorabile, rodivši sinove iz toga incestnog čina. Kakva tragična slika! A sve to dogodilo se jer Lot – iako izbavljen – nije krenuo dalje u puninu Božju.