ONI NIKADA NISU POSLUŠALI

Djeca Izraelova voljela su slušati snažno Ezekielovo propovijedanje, ali nikada tome nisu bili poslušali. "I hrle k tebi kao na zbor narodni; i narod moj sjeda preda te i sluša tvoje riječi, ali ih ne izvršuje: naslađuju se njima u ustima, a srce im ide za nepravednim dobitkom. I gle, ti si za njih kao slatka pjesma uz glazbu otpjevana glasom umilnim: riječi ti slušaju, ali ih ne izvršuju" (Ez 33,31-32).

Mnogo mi je ljudi prišlo nakon bogoslužja, zagrlilo me i reklo: "Pastore, propovijedali ste snažnu riječ." Ali dok su odlazili, Duh Sveti mi je šapnuo: "Nisu čuli ni riječi od onoga što si rekao!"

Knjiga Hebrejima daje nam snažno upozorenje: "Zato, kako veli Duh Sveti: 'Danas kad čujete glas njegov, ne otvrdnite srca svoja kao u onoj pobuni, kao u dan izazova u pustinji" (Heb 3,7-8). "… koji su to, naime … čuli pa se pobunili" (Heb 3,16). Ovi odlomci jasno nam pokazuju da otvrdnuće nije povezano s ateizmom, komunizmom ili nekim drugim "zmom" nego, naprotiv, sa slušanjem i zatim neizvršavanjem Riječi Božje.

Izrael je radosno slušao snažno propovijedanje proroka Izaije, no neprekidno su opravdavali svoje grijehe nazivajući zlo dobrim i dobro zlim. Tako je Bog uputio Izaiju: "Idi i reci tom narodu: Slušajte dobro, al' nećete razumjeti, gledajte dobro, al' nećete spoznati. Otežaj salom srce tom narodu, ogluši mu uši, zaslijepi oči, da očima ne vidi, da ušima ne čuje i srcem da ne razumije kako bi se obratio i ozdravio" (Iz 6,9-10).

Bog je znao da Izraelci nisu bili voljni odbaciti svoje grijehe koji su ih lako zavodili. Previše su voljeli svoja tjelesna zadovoljstva i bezbožne prijatelje. Tako je Gospodin rekao Izaiji: "Ovi ljudi nikada neće promijeniti svoja srca i od sada nadalje neću im više reći ni riječi. Umjesto toga, Izaija, želim ih požuriti u njihovu tvrdoću. Na taj način možda će neki poslušati prije nego bude prekasno!"

Jednostavno rečeno, Bog svoj narod poziva na potpuno predanje. Zahvaljujem Bogu za mnoge kršćane koji su krenuli hodati s Isusom pravim putem, koji vole istinu i poslušni su njegovoj Riječi. Kad su ostavili svoje tjelesne putove, zaljubili su se u Gospodina i njegova Riječ postala im je svjetiljka vodstva.