ŽEJEZNI ŠTAP

Apostol Pavao više o Kristovom uzašašću u nebo: "On razoruža Poglavarstva i Vlasti i javno ih izloži ruglu vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobijeđene njime" (Kol 2,15). Tako je! Posrćući iza trijumfalne povorke našega Gospodina, išao je sam knez tame, okovan lancima. A iza poraženog đavla – ispod kotača nebeske vojske bile su sve sile tame, vezane i pobijeđene. Svi su oni bili izloženi otvorenoj sramoti pred svima koji su umrli u vjeri prije križa.

"… vladat će nad njima željeznim štapom, razbijat će ih kao glinene posude – vlast kakvu sam primio od svog Oca" (Otk 2,27-28). Isus je ušao kroz vrata noseći u ruci žezlo pravde, svoj "željezni štap" kojim vlada nad svim narodima. Zatim, nakon trijumfalnog ulaska, zauzeo je svoje zakonito mjesto na prijestolju u punom posjedovanju sve sile, vlasti i moći.

Kakva slavna slika! Sotona nije u kontroli. Komunisti nisu u kontroli. Ateizam nije u kontroli. Ne, neprijatelji križa postoje samo Njegovim dopuštenjem. A upravo sada, oni samo nastavljaju puniti svoje čaše grijeha. Isus je u kontroli svega i jednoga dana, kad bude spreman, on će "vladati nad njima palicom gvozdenom, i razbit ih kao sud lončarski" (Ps 2,9).

Ljubljeni, naše razumijevanje Kristove pobjede nas sotonom i oblašću grijeha ne može biti neka nejasna, mutna teologija. Moramo znati i razumjeti da je sotona potpuno poražen. On nas ne može držati kao zatvorenike; Krist nas je svojom krvi oslobodio od svakoga ropstva. On sad sjedi na svome prijestolju sa svom moći i vlasti, nudeći nam mir, radost i slobodu.