POZNAVANJE SVETOG KLICANJA

Razlog zašto toliki kršćani danas žive u strahu i pomutnji je taj što ne razumiju sveto jubilejsko klicanje. Da, oni znaju da je Isus umro i uskrsnuo i da njegova krv ima spasonosnu snagu. Ali još nisu shvatili radostan glas svega što je osigurao da bi mogli živjeti u slobodi.

"Blago narodu vičnu svetom klicanju" (Ps 89,16). Sveto klicanje koje danas čujemo je truba Božja koja navješćuje naše izbavljenje kroz krv Isusa Krista.

Tu su i drugi blagoslovi svetoga jubilejskog klicanja:
  1. "Blago narodu vičnu svetom klicanju, on hodi u sjaju lica tvojega, Jahve" (Ps 89,16). Hebrejski prijevod daje ovo značenje: "Oni će hodati u veselju, sigurni u Božjim obećanjima, opušteni u njegovoj nazočnosti." Jednostavno rečeno, više ne moramo hodati u tami ili biti zbunjeni, jer ćemo vidjeti svjetlo njegova lica. 
  2. "U tvom se imenu raduje svagda i tvojom se pravdom ponosi" (Ps 89,17). Znamo da je naša vlastita pravda kao prljave krpe te se moramo ohrabriti radujući se u njegovoj pravdi – koja je naša po vjeri jedino. 
  3. "Jer ti si ures moći njegove, po tvojoj milosti raste snaga naša" (Ps 89,18). Znamo da je Krist sam izvor sve naše snage te da ne moramo više živjeti pod đavoljim pritiskom. Sve što mi trebamo jest da gledamo u sotonina leđa, na kojima ćemo vidjeti otisak Isusove noge. Isus je satro našeg neprijatelja! 
  4. "Jer Jahve je štit naš, Svetac Izraelov kralj je naš" (Ps 89,19). U našem tijelu mi smo krajnje bespomoćni te se potpuno pouzdajemo u pobjedu Isusova križa. On nas brani protiv svakog neprijatelja.