POMIRITI SA SVOJIM GRIJEHOM

"Zovnu Lota …: 'Gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo'" (Post 19,5). Konačno je došao Lotov dan osvete. Divlja svjetina sodomita opkolila je njegovu kuću udarajući na vrata i uzvikujući bestidne riječi. Zahtijevali su da im Lot izvede dva anđela koji su bili kod njega, da bi ih mogli silovati.

Kakav užasan prizor! Međutim, Lotova reakcija bila je pokušaj da postigne s njima dogovor. Čini se da je Lot bio sudac u Sodomi jer je sjedio na gradskim vratima. Imao je reputaciju da štiti te je pokušavao razumno razgovarati sa svjetinom. Otišao je čak tako daleko da ih je nazvao "braćom", što dokazuje da je grijeh Sodome uzimao previše olako.

"Braćo moja, molim vas, ne činite toga zla! Imam evo dvije kćeri s kojima još čovjek nije imao dodira: njih ću vam izvesti pa činite s njima što želite; samo ovim ljudima nemojte ništa učiniti" (Post 19,7-8).

Jedan teolog piše da je Lot znao da mu kćeri nisu u opasnosti jer su ti ljudi bili homoseksualci. Možda je Lot zaključio: "Ovi su ljudi skupina sodomita koji traže da izdovolje svoju izopačenu požudu. Ženama oni nisu prijetnja. Ako im pošaljem kćeri, vratit će se kući nepovrijeđene."

Kako ludo! Kad bi to i bila istina, Lot bi pokušao zamijeniti jedan grijeh drugim. Nije moguće pogađati se s požudom!

Lot – primjer što skriveni grijeh može učiniti pravedniku – jasno je bio zaveden. Njegov je grijeh u njemu proizveo takvo opasno stanje da bi dao sve – uključujući i svoju dragu obitelj – da spasi obraz.

Ovaj čovjek nije bio spreman suočiti se sa stvarnošću. Odugovlačio je sa svojim trenutkom obračuna, još uvijek se pogađajući i nastojeći otegnuti Božje izbavljenje u svom životu. A to je, ljubljeni, stav i mnogih kršćana danas. Oni uvjeravaju sami sebe: "Moj je Bog Bog milosrđa. Izbavio me iz mog grijeha ranije i učinit će to ponovno."

Ne! Bog govori kroz ovaj odlomak: "Nema više pogađanja. Nema više zamjene težeg grijeha lakšim. Sve mora otići!"