DRUKČIJI DUH by Gary Wilkerson

"A slugu svoga Kaleba, jer je u njemu drukčiji duh …" (Br 14,24).

Što je to bilo u vezi s Kalebom što je navelo Bibliju reći da je bio drukčijeg duha?

Jeste li vi muškarac ili žena koji gladuje i žeđa te vapi Bogu: "Učini me muškarcem ili ženom drukčijeg duha"? Ili ste kršćanin srednjeg puta, voljni lutati po pustinji, voljni provesti svoj život jednostavno u osrednjosti?

Što je to bilo u Kalebu i Jošui da ih je izdvajalo? Zašto su bili drukčijeg duha? Što izdvaja muškarce ili žene koji su drukčijeg duha? Zašto oni nisu obični? Što to oni imaju i zašto neki od nas to nemamo? Kako su ti muškarci i žene dobili taj drukčiji duh? A iznad svega važno pitanje, kako ga ja mogu dobiti?

Jedan mladić u našoj crkvi čvrsto je odlučio slijediti Isusa. Kad sam s njim, kažem si: "Isuse, želim tu vrstu krajnje ozbiljnog duha koji ima taj mladić. Želim više vatre i pomazanja, čistoće i svetosti."

Taj mladić kaže: "Odlučio sam slijediti Isusa ne u svojoj vlastitoj snazi, nego u silu Duha Svetog." Njegovo mi srce kaže: "Odlučio sam hodati čistih ruku i čista srca." U ovom vremenu kompromisa, on je odlučio držati svoje oči na Isusu. Kad drugi oko njega pokušavaju koristiti svjetlo, dim i zrcala da privuku velika mnoštva, on vapi: "Gospodine, ja to ne želim. Da, želim da se spase tisuće, ali ja gladujem za više tebe."

Kad sam u blizini tog mladića drukčijeg duha, potaknut sam na ljubomoru. Duh Sveti nam dopušta da budemo ljubomorni na onoga tko ima više Isusa!