JE LI STARI ZAVJET JOŠ UVIJEK VAŽEĆI?

Čuo sam jednom jednog propovjednika kako kaže slušateljstvu: "Stari zavjet nije važeći za naša vremena pa ga ne moramo više proučavati."

Kako je bio u krivu! Jedan od razloga zašto volim čitati Stari zavjet je taj što on objašnjava Novi jasnim, jednostavnim izrazima. Primjerice, u Starom zavjetu Izrael je slika crkve, a Egipat predstavlja svijet. Izraelovo putovanje kroz pustinju predstavlja naš duhovni hod kao kršćana. Isto tako, drvo koje je iscijelilo vode kod Mare slika je križa Kristovog, a stijena koja je proizvela vodu u pustinji slika je našeg Spasitelja.

Pismo nam jasno daje znati da sve Izraelove fizičke bitke odražavaju naše duhovne bitke danas: "Sve se to njima dogodilo da bude za primjer, a napisano je za opomenu nama kojima je zapalo da živimo u posljednjim vremenima" (1 Kor 10,11). Čak su i šator i njegov namještaj uzorci nebeskih stvarnosti: "Oni služe samo slici i sjeni nebeskih stvarnost, kako je Bog poučio Mojsija kad se ovaj spremao da napravi šator: 'Pazi! – veli, naime, Bog – načini sve prema uzorku koji ti je pokazan na gori'" (Heb 8,5).

Svi ti starozavjetni primjeri su sa svrhom da nas sačuvaju od pada u nevjeru, kao što je bilo s Izraelom. Pisac Poslanice Hebrejima piše: "Žurimo se dakle ući u onaj počinak, da tko ne pogine pružajući isti primjer neposluha" (Heb 4,11). Drugim riječima: "Proučavajte Stari zavjet i učite od Izraelovih primjera. Nemojte činiti iste pogreške kao oni!"

Kad god ne razumijem neku istinu u Novom zavjetu, okrećem se Starom da to nađem ilustrirano na neki način. Primjerice, recimo da želim saznati kako srušiti duhovne zidove koje je đavao podigao u mom životu. Okrećem se priči o Jošui da vidim kako su se srušili jerihonski zidovi. Izraelova fizička borba s onim zidovima daje mi sliku i uzorak da mogu razumjeti kako mogu srušiti sve zidove koji me sprečavaju postići puninu u Kristu.