SJEME LJUBOMORE I ZAVISTI

Svi mi imao sjeme ljubomore i zavisi u sebi. Pitanje je samo tko će od nas to priznati.

 

Puritanski pisac imenom Thomas Manton rekao je za ljudsku sklonost prema zavisti i ljubomori: "Rođeni smo s tim adamovskim grijehom. Uvlačimo ga u sebe s majčinim mlijekom." On je duboko u nama.

 

To grešno sjeme sprečava nas da se ne radujemo u blagoslovima i postignućima drugih službi i djela. Njegov je učinak da podiže snažne zidove između nas i naše braće i sestara: "Jarost je okrutna i srdžba žestoka, a tko će odoljeti ljubomoru?" (Izr 27,4).

 

Jakov tome dodaje: "Ako li u srcu svom nosite gorku zavist i sebičnost, nemojte se ponositi i nemojte lagati protiv istine" (Jak 3,14).

 

Jednostavnim rječnikom, ovaj grijeh ljubomore i zavisti gorak je otrov. Ako mu se predamo, to nas neće stajati samo naše duhovne vlasti, već će nas otvoriti i demonskoj aktivnosti.

 

Kralj Šaul daje najjasniji primjer toga u čitavom Pismu. U 1 Samuelu 18, nalazimo Davida koji se vraća iz bitke u kojoj je pogubio Filistejce. Dok su on i kralj Šaul ulazili u Jeruzalem, Izraelove su žene izašle plešući i pjevajući da proslave Davidove pobjede: "Pobi Šaul svoje tisuće, David na desetke tisuća."

 

Ovim veselim slavljem Šaul je bio povrijeđen misleći u sebi: "Davidu su dale desetke tisuća, a meni samo tisuće! Još mu samo treba kraljevstvo" (1 Sam 18,8).

 

Šaula je odmah obuzeo duh ljubomore i zavisti. Odmah u sljedećem retku čitamo kakav je to smrtonosni učinak imalo na njemu: "I od toga dana Šaul poprijeko gledaše (zavidio je) Davida" (1 Sam 18,9). Tragično, ali nakon toga, "Šaul ... posta neprijatelj Davidu zauvijek" (1 Sam 18,29).

 

Svojom ljubomorom Šaul je bio potpuno obmanut. Nije se mogao u pokajanju poniziti pred Gospodinom. Da je priznao svoju zavist i istrgao je iz srca, Bog bi na ovoga pomazanog slugu nagomilao časti. Ali Šaul se nije mogao natjerati da zauzme najniže mjesto. Umjesto toga, njegov ga je duh zavisti tjerao na najviše. A što se dogodilo sljedećeg dana, trebalo bi nas sve ispuniti svetim strahom: "...Šaul se poče bojati Davida, jer je Jahve bio s njim, a od Šaula je odstupio" (1 Sam 18,10-12).