PRIJATELJ GREŠNIKÂ

U Luki 7 čitamo priču o farizeju imenom Šimun koji je pozvao Isusa u svoju kuću na objed. Nisam siguran zašto bi jedan farizej pozvao Isusa na objed kad je pozvao i druge strogo religiozne ljude da jedu s njim. Po svoj prilici, razlog poziva je bio taj što su Šimun i njegovi prijatelji htjeli utvrditi je li Isus prorok ili ne, u stvari, diskreditirati ga. Ovaj odlomak daje jasno na znanje da je Šimun znao za Isusov ugled kad proroka (Lk 7,39).

Pismo nam ne govori o čemu je ova grupa oko stola za objed raspravljala, ali možemo pretpostaviti da je to bilo u vezi s teologijom. Farizeji su bili stručnjaci u tome. U drugim prilikama, pokušavali su zaskočiti Isusa s čudnim pitanjima. Ali Krist je znao što je u srcima tih ljudi i to je brzo postalo jasno. Sljedeća stvar o kojoj čitamo jest da se na sceni pojavila žena s ulice "koja bijaše javna grešnica". Pismo nam govori: "Tada se (Isus) okrenu prema ženi" (Lk 7,44). Ovdje vidim da nam Isus pokazuje kamo moramo biti usredotočeni: ne na lažnu religiju, ne na lažne učitelje, nego na grešnike.

Skrenuvši pogled sa Šimuna i njegovih gostiju, Isus se okreće ženi i kaže: "Zato, kažem ti, oprošteni su joj grijesi, i to mnogi, jer je pokazala mnogo ljubavi ... Tvoja te vjera spasila. Hajde u miru" (Lk 7,47.50). Ovdje Isus otkriva zašto je došao: da se sprijatelji s onima koji su pali i da ih obnovi, s onima koji su bez prijatelja ili koje je svladao grijeh. On i nama danas govori: "To je sve što moja služba znači."

I apostol Pavao kaže da je to ono na što moramo biti usredotočeni. Ne smijemo osuđivati osobe koje su pale, nego ih tražiti obnoviti i ukloniti njihovu sramotu. Zapravo, testom prave duhovnosti on je smatrao spremnost obnovili čovjeka koji je pao. "Ako i upadne tko u kakav prekršaj, takvoga vi duhovni ispravljajte u duhu blagosti! I pazi na samoga sebe da i ti ne budeš iskušan" (Gal 6,1). Zatim Pavao brzo dodaje ovaj naputak Kristova puta: "Nosite bremena jedan drugoga, te ćete tako ispuniti zakon Kristov (Gal 6,2). Što je zakon Kristov? Ljubav. "Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga" (Iv 13,34).