BITI U KRISTU

"Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu" (Ef 1,3). Pavao nam govori: "Svi koji slijede Isusa blagoslovljeni su duhovnim blagoslovima u nebesima, gdje je Krist." Kakvo nevjerojatno obećanje narodu Božjem!

 

Ovo obećanje samo su puke riječi ako ne znamo što su ti duhovni blagoslovi. Kako možemo uživati u blagoslovima koje nam Bog obećava ako ih ne razumijemo?

 

Pavao je ovu poslanicu pisao "vjernima u Isusu Kristu" (Ef 1,1). Ti su vjernici bili sigurni u svoje spasenje. Efežani su bili dobro poučeni u evanđelje Isusa Krista i u nadu vječnoga života. Znali su tko su u Kristu i bili su sigurni u svoj nebeski položaj u njemu.

 

Ti "vjerni" u potpunosti su razumjeli da ga Bog "uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima" (Ef 1,20). Znali su da su izabrani od Boga od "prije postanka svijeta da bud(u) sveti i bez mane pred njim u ljubavi" (Ef 1,4).  Shvatili su da ih je posinio "po Isusu Kristu, za sebe" (Ef 1,5). Bog ih je uveo u obitelj, jer kad su čuli riječ istine, povjerovali su i pouzdali se u nju.

 

Mnogi kojima je oprošteno, koji su oprani i izbavljeni, žive u bijedi. Oni nikada nemaju osjećaj da su ispunjeni u Kristu. Umjesto toga, neprestano silaze s vrhunaca u doline, iz duhovnih visina u depresivne nizine. Kako to može biti? Jer mnogi nikada nisu prešli od raspeta Spasitelja k uskrslom Gospodinu koji živi u slavi.

 

Isus je rekao učenicima: "... jer ja živim i vi ćete živjeti. U taj dan spoznat ćete da sam ja u svom Ocu, vi u meni i ja u vama" (Iv 14,19-20). Sada živimo u "taj dan" o kome je Isus govorio i moramo razumjeti svoju nebeski položaj u Kristu.

 

Što se misli pod izrazom "naš položaj u Kristu"? Položaj je "gdje je netko smješten, gdje netko jest." Bog nas je smjestio gdje jesmo, što znači, u Kristu.

 

Zauzvrat, Krist je u Ocu, sjedeći njemu s desne strane. Dakle, ako smo u Kristu, sjedimo zapravo s Isusom u prostoriji prijestolja, gdje je on. To znači da sjedimo u nazočnosti Svevišnjeg. To je ono o čemu Pavao govori kad kaže da smo "postavljeni na nebesima, u Kristu Isusu" (Ef 2,6). Da, Isus je u raju. Ali Gospodin boravi i u vama i u meni. On nas je učini hramom na zemlji, svojim prebivalištem.