IZLIJEVAJTE!

Sljedeća je riječ za one koji trebaju odgovor na molitvu, koji trebaju pomoć u vrijeme nevolje i koji su spremni i voljni ganuti srce Božje prema njegovoj Riječi.

 

Prije svega, zgrabite obećanje saveza u Psalmu 46,1: "Bog nam je utočište i snaga, pomoć lako dostupna u nevoljama." Izraz "lako dostupan" znači "uvijek na raspolaganju, u trenu." Vjera mora počivati u uvjerenju da Duh Božji boravi u vama sve sate dana i noći, neprestano. A s obzirom da se nastanio u vama, sluša svaku vašu misao molitve i vapaja. Znamo da ako nas čuje, dat će nam što molimo. Duh Sveti pokrenut će nebo i zemlju za svako dijete Božje koje si uzima vrijeme da izlijeva svoje srce Ocu bez jurnjave i žurbe u njegovoj nazočnosti.

 

Nadalje, pročitajte Psalam 62,6-9 i vjerujte mu. Ovo je Davidova molitva koja je dotakla srce Božje. David kaže: "Čekaj samo na Boga. Ne očekuj pomoć iz drugog izvora. On sâm mora biti tvoj izvor, tvoja jedina nada i obrana. Jedino ti on može dati snagu da ideš naprijed dok ne dođe odgovor."

 

Kad se sasvim oslonite jedino na Gospodina – kad prestanete tražiti čovjeka za pomoć te se pouzdate u Boga za nadnaravno – ništa vas neće moći uzdrmati. Ništa vas neće moći baciti u nespokojstvo ili jamu očaja. David izjavljuje: "Neću se pokolebati" (Ps 62,6).

 

Sad dolazi bit svega, tajna za pobjedonosnu molitvu koju je svaki svetac u povijesti naučio: IZLIJEVANJE SRCA PRED GOSPODINOM. "U nj se, narode, uzdaj u svako doba, pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište" (Ps 62,9). Bog će čuti i odgovoriti kad vidi da ste na određeno vrijeme spremni isključiti svaki medij, vapiti iz svoga srca i izlijevati ga pred njim te se pouzdati u njega da će odgovoriti.