IZABRAN RODITI ROD

Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod" (Iv 15,6).

 

Mnogi iskreni kršćani misle da roditi rod znači dovoditi duše Kristu. Ali roditi rod znači nešto daleko više od zadobivanja duša.

 

Rod o kome Isus govori jest sličnost s njime. Jednostavno rečeno, roditi rod znači pokazivati sličnost s Isusom. A izraz "mnogo roda" znači "uvijek sve više postajati sličan Kristu".

 

Postajati sve sličniji Isusu naša je središnja svrha u životu. Ona treba biti središnjica svih naših aktivnosti, našega stila života, naših odnosa. Doista, svi naši darovi i pozivi – rad, služba, svjedočenje – mora istjecati iz te središnje svrhe.

 

Ako u srcu nisam sličan Kristu – ako vidljivo ne postajem sličniji njemu – promašio sam Božju svrhu u svom životu.

 

Vidite, Božji naum za mene ne može se ispuniti onim što činim za Krista. On se ne može ničim izmjeriti što sam postigao pa čak ako sam i ozdravljao bolesne ili izbacivao demone. Ne, Božji naum ispunjen je u meni jedino time što postajem u njemu. Sličnost s Kristom nije što činim za Gospodina, već kako se mijenjam da bi bio sličniji njemu.

 

Uđite u bilo koju kršćansku knjižaru i pročitajte naslove na policama. To su uglavnom knjige kako pomoći sam sebi: kako svladati osamljenost, kako preživjeti depresiju, kako naći ispunjenje. Zašto to? Jer smo sve potpuno pogrešno shvatili. Mi nismo pozvani da budemo uspješni, da budemo oslobođeni od svih nevolja, da budemo posebni, da "uspijemo".  Ne, promašili smo jedini poziv, jedinu bit koja bi trebala biti u našem životu, a to je, postajati rodan u sličnosti s Kristom.

 

Isus je bio potpuno predan Ocu i to mu je bilo sve. Izjavio je: "Ja ništa ne činim i ništa ne kažem osim onoga što mi kaže Otac."

 

Dakle, želite li roditi "mnogo roda" koji nastaje kad postajemo sve sličniji Kristu? Svrhu svoga života ispunjavamo samo kad počinjemo ljubiti druge kao što je Krist ljubio nas. I postajemo sve sličniji Kristu ako se naša ljubav za druge povećava.

 

"Kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi" (Iv 15,9). Njegova zapovijed je jasna i jednostavna: "Idite i ljubite druge. Dajte drugima bezuvjetnu ljubav koju i ja vama pokazujem." Sve sličniji Kristu postajemo kad se naša ljubav za druge povećava. Jednostavno rečeno: rađanje roda se pokazuje kroz to kako postupamo s ljudima.