VJERNIK KOJI OSTAJE

"Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi" (Iv 15,10). Isus je bio vjeran i poslušan svakoj zapovijedi svoga Oca i to je nazivao ostajanjem.

Neki kršćani misli da mogu iskopati i odabrati Kristovu zapovijed kojoj će biti poslušni. Ako im se zapovijed ne sviđa, jednostavno je ignoriraju ili ispričavaju svoju neposlušnost: "Ja to ne vidim na taj način; ne vjerujem to tako." Ako se ljudima ne sviđa pastorov poziv na svetost, odlaze i traže pastora koji će naglašavati pozitivnost. To je razlog zašto se danas crkvom širi strašna pošast bezvoljnosti. Mi se tako bojimo djela, tako se ljutimo na legalizam, da smo poslušnosti dali neispravno ime.

Je li moguće da mladica na Isusu ne ostane u njemu? On je rekao: "Ako tko u meni ne ostane, bacit će se kao mladica napolje i osušit će se. Takve potom skupe i u oganj bace da gore" (Iv 15,6). Može li to biti jasnije? Ostajanje uključuje odmor i odgovornost. Moguće je biti u njemu, biti povezan s trsom, i ne imati struju života kojom se donosi rod. Ostajanje je u vezi s apsolutnom poslušnošću Kristovim zapovijedima, jer svaka mladica ima slobodnu volju – životnu silu u tome. Mladica nije pasivna; ona mora crpsti život iz trsa. "Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama" (Iv 15,7). Ovo otkriva da je Riječ Očev nož čišćenja. Kako ijedna mladica može donositi rod ako se Riječ Gospodnja zanemaruje, ne poznaje, ignorira?

Vidimo da plodovi suše niču širom vinograda Gospodnjeg – preljub, blud, opijanje, droga – jer se proces čišćenja kod mnogih zaustavio. Riječ Božja je njegov nož, dvosjekli mač. Većina kršćana danas ne poznaje Riječ Božju jer je ne čita. Nije moguće donositi rod pravednosti bez Riječi koja ostaje u vama. Zanemarivanje Riječi uzrokuje neplodnost i donosi narodu Božjem strašno sušenje.

Vjernik koji ostaje je onaj koji ljubi Boga i boji ga se, koji gladuje za Riječju i drhti od njegove sile osvjedočenja. On uživa kad Riječ kreše i čisti sve zapreke; on moli da se sam Kristov život sve više povećava u njemu i da bude što sličniji njemu te da sve više sazrijeva u poslušnosti i ljubavi.