STRAŽARI NA ZIDINAMA

Stari zavjet završava s ovim nevjerojatnim Malahijinim proročanstvom: "Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jahvin, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju" (Mal 3,23-24).

Ovo proročanstvo u velikoj se mjeri ispunilo u službi Ivana Krstitelja. Ivanovu ocu pojavio se anđeo i prorekao da će njegov sin mnoge u Izraelu vratiti Gospodinu, da će "ići pred njim s Ilijinim duhom i snagom, da vrati srca otaca prema djeci, a nepokorne nazoru pravednika, te pripremi Gospodinu sklon narod" (Lk 1,17).

Govoreći svojim učenicima o Ivanu Krstitelju, Isus je rekao: "On je – ako ćete pravo – Ilija koji ima doći" (Mt 11,14). I dodao je: "Tko ima uši, neka čuje" (Mt 11,15). Vjerujem da je htio da vide duhovno značenje Ivanova dolaska, kao što je bilo prorečeno, u Ilijinom duhu i snazi.

Ivan je bio pomazan istim neustrašivim Duhom i snagom koji su bili na Iliji. Otvoreno je govorio o grijesima nepokornosti, o narodu svoga vremena koji je tražio zadovoljstvo. Ubrzo se trebao pojaviti Krist te je iznenada na scenu došao ovaj silan čovjek istine da pripremi narod za Gospodina. Ovaj pustinjski prorok bio je poslan da vrati srce naroda (što je najistinitija definicija pokajanja) Gospodinu. Ivan je propovijedao pokajanje, obnovu, čistoću srca, pravdu i praktičan život svetosti, što odgovara otvorenom priznanju grijeha.

Vjerujem da prorok Malahija, kao i drugi starozavjetni proroci, govori o društvu svetih ljudi koji će se podići upravo uoči Kristova drugog dolaska. Oni će služiti s istim Duhom i snagom koji su počivali na Iliji i Ivanu Krstitelju.

To Ilijino društvo vjernika posljednjih dana obratit će pozornost na Izaijino proroštvo: "Viči iz sveg grla, ne suspreži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove" (Iz 58,1). To su stražari na zidinama koji "ni danju ni noću ne smiju zašutjeti … I ne dajte mu mira dok ne obnovi Jeruzalem, dok ga opet slavom na zemlji ne učini" (Iz 62,6-7).