SOBA MOLITVE

Jeremija je prorokovao da će svi pastiri koji odbijaju tražiti Boga u molitvi podbaciti: "Da, pastiri pamet izgubiše: ne tražiše Jahve. Zato ih sreća ne prati, i sva se stada raspršiše" (Jer 20,21).

Prizor koji Jeremija opisuje točno je ono što vidimo danas u crkvi. Mnogi pastiri postali su lijeni i ravnodušni. Oni svoj poziv vide samo kao posao – plaću. Oni se oslanjaju o ruku svoga tijela umjesto da traže Boga kroz molitvu da spoznaju njegovo srce. Izgubili su svu snagu da nahrane i sačuvaju ovce i ovce se raspršuju.

Jedinstvo koje je jednom crkve držalo jakima sad se raskinulo. Jeremija je rekao o svome danu: "Šator je moj obaljen, sva užeta pokidana. Djeca me ostaviše: nema ih. Nema ga tko bi opet razapeo šator moj i podigao krila šatorska" (Jer 10,20). Užeta o kojima je govorio, povezujuća sila Božja koja je držala jedinstvo među narodom, bila su pokidana. Stado se razbježalo, a među svećenstvo bila je takva nečistoća da se nitko nije usudio približiti stvarima Božjim. Nijedan svećenik nije bio dostojan dotaći se svetih šatorskih krila.

Želim se obratiti onima koji traže Boga: Imate li sobu molitve? Imati "sobu molitve" znači jednostavno zatvoriti se nasamo s Bogom bilo gdje, bilo kada, te ga tražiti i prizivati njegovo ime u kvalitetno vrijeme (vidi Mt 6,6).

"Molitvena soba" znači "molitvena navika". Imate li svakodnevnu praksu biti nasamo s Bogom? "Praksa" znači disciplinirati samoga sebe da se dođe pred Boga, imati srce koje kaže: "Moram doći i biti nasamo s Bogom; moram danas razgovarati sa svojim Ocem!"

Ponekad je moja tajna soba kad sam sâm u autu. Ona je često moja radna soba kod kuće ili ulice grada New Yorka. Prije nekoliko tjedana bio sam na floridskoj obali, gdje sam satima hodao nasamo s Bogom.

Molitva o kojoj govorim u vezi je s prisnošću s Bogom – biti samo s njim. Isus je upozorio na licemjerje u molitvi. Povukao je dramatičnu razliku između onih koji traže Boga u tajnoj sobi i onih koji mole da bi ih drugi mogli vidjeti kao svete.