ZAPISANO DUHOM SVETIM - Claude Houde

U Novom zavjetu Krist je savršeno Janje Božje koje je prineseno za grijehe svijeta. Njegova krv prolivena je na križu i to je nadnaravna Pasha za svakoga od nas. Spašeni smo od smrti i nalazimo vječnu zaštitu i mir u njemu. Tko se god, po vjeri, stavlja pod Kristovu krv, pošteđen je vječne smrti i nalazi spasenje.
Pedeset dana kasnije, na Pentekost, početak je Crkve kad se ostvarilo obećanje velikog izlića Duha Svetog snažno i osobno. Zakoni, želje, naumi, planovi i obećanja Božja više nisu zapisana na pločama od kamena, nego mogu biti zapisana od Duha Svetog svakoga dana na ploči našega srca. To je jedan od najočitijih i najneobičnijih očitovanja Duha Svetog, koji je na raspolaganju ljudskim bićima.
Ezekiel, čovjek Božji i biblijski pisac, primio je proročku sliku. To obećanje je za svakog vjernika koji će moliti: "Gospodine, povećaj moju vjeru." Ezekiel je proročki opisao što će se nadnaravno dogoditi kad netko iskreno traži Boga da bude osnažen da primi njegovu odluku od njega i za njega.
"Dat ću vam novo srce, nov Duh udahnut ću u vas. Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno (neprobojno) i dat ću vam srce od mesa (na kojem Bog može ostaviti svoj otisak – moderna analogija bila bi poput mokrog cementa). Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe" (vidi Ez 36,26-27).
Kakva sigurnost, kakvo pouzdanje! Bog obećava da su svojim Duhom omogućeni novi žar, vrijednosti, promjene, osvjedočenja i predanja.

Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.