OTKRIVENJE KRISTOVE SLAVE

Možda se pitate zašto je Mojsije tako gorljivo tražio objavu Božje slave i ja vjerujem da razlog nalazimo u sljedećem retku:
"I s Izraelcima ću se tu sastajati, i moja će ih slava posvećivati" (Izl 29,43).
Riječ posvećivati znači "učiniti čistim". Bog je rekao: "Dok me štujete, sastajat ću se s vama i davati vam moju nazočnost. A kad ste u mojoj nazočnosti, otkrivat ću vam moju slavu. To će vas podići iznad svih vaših situacija."
Dakle, gdje možemo naći ovo otkrivenje Krista? Nalazimo ga jedino kad dolazimo na molitvu uzdajući se u Riječ Božju. Pavao kaže da dok budemo dopuštali Pismu da nam pokazuje sve veće otkrivenje Isusa, bit ćemo mijenjani iz slave u slavu:
"A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju, jer dolazi od Gospodina, od Duha" (2 Kor 3,18).
Ovo otkrivenje Kristove slave osigurat će nam silu očuvanja za naše živote: "Vrh svega Slava će biti zaklon" (Iz 4,5). Drugim riječima, njegova slava sačuvat će nas u našem najgorem času da ostanemo nebeskog uma.
Ono što nam ovdje Bog govori je da si uzmemo vrijeme kako bismo upoznali njegova Sina. Moramo istraživati Riječ i svakodnevno se okretati molitvi. A onda, dok prebivamo u njegovoj nazočnosti, naše će se oči početi otvarati za njegovu slavu. Sve je to otkriveno u Kristu. Isus je puno otkrivenje njegove ljubavi, milosti, milosrđa i dobrote.